IVECO, AB Enerji Komiseri ile biyometan ölçeğini büyütme görüşmelerinde 27 Avrupalı şirkete katıldı

0
818
IVECO-S-WAY
IVECO ve biyometan değer zincirindeki 27 şirket ve kuruluş, Avrupa Enerji Komiseri'ne “Biyometan Deklarasyonu”nu sundular ve taşımacılık ve sanayi gibi sektörleri karbondan arındırmak için bu yenilenebilir gazın enerji karışımındaki kilit rolünü ve ölçeğini tartıştılar.

IVECO ve biyometan değer zincirindeki 27 şirket ve kuruluş, Avrupa Enerji Komiseri’ne “Biyometan Deklarasyonu”nu sundular ve taşımacılık ve sanayi gibi sektörleri karbondan arındırmak için bu yenilenebilir gazın enerji karışımındaki kilit rolünü ve ölçeğini tartıştılar.

Toplantı sırasında IVECO, 2040 yılına kadar Net Sıfır Karbon olma taahhüdünü ve bu hedefe giden yolda biyometanın rolünü paylaştı.

IVECO, AB Enerji Komiseri Kadri Simson‘a “Biyometan Deklarasyonu” sunan Avrupa’nın önde gelen 28 şirketi ve birliğinden biriydi. Deklarasyon, biyometanın karbonsuzlaştırma yolundaki rolünün, günümüzde mevcut olan en etkili, uygun fiyatlı, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir gaz olarak tanınmasını savunuyor. İmzacıların, Avrupa genelinde biyometan uygulamasını 2030 yılına kadar en az 350 TWh’ye (33 milyar m3) büyütme konusundaki ortak arzusunu vurguluyor; bu potansiyel, Avrupa Komisyonu tarafından “Herkes için Temiz Bir Gezegen” iletişimini destekleyen derinlemesine analizde tahmin ediliyor. (2018).

Avrupa Enerji Komiseri; yenilenebilir gazın taşımacılık, sanayi ve konut ısıtma gibi sektörlerde karbondan arındırma, daha esnek bir enerji sistemi oluşturma ve enerji bağımlılığını azaltmadaki önemli rolünü vurgulayan Biyometan Deklarasyonu’nu kabul etti.

Deklarasyonu imzalayanlar, biyometan değer zincirini, faydalarını ve fırsatlarını teşvik etmek için harekete geçirme ve bu yenilenebilir gazın Avrupa çapında yaygınlaştırılması ve kullanımı için gereken desteği sağlamak için ulusal ve AB politika yapıcıları ve diğer paydaşlarla işbirliği yapma isteklerini dile getirdiler.

Alternatif Tahrik İş Geliştirme Direktörü Giandomenico Fioretti, şu yorumu yaptı: “Avrupa Komiseri Kadri Simson ile yapılan görüşme çok olumluydu ve IVECO’nun 2040 yılına kadar Net Sıfır Karbon olma yolunun Avrupa Birliği’nin hedefleri ve eylem planlarıyla mükemmel bir şekilde uyumlu olduğunu gösterdi. Karbonsuzlaştırmanın, biyometan ve hidrojenin merkezi bir rol oynadığı bir enerji karışımı gerektirdiği ve biyometan değer zincirindeki tüm aktörlerin, teknolojinin ve gerekli altyapının gelişimini desteklemek ve yaygın olarak benimsenmesi için gerekli koşulları yaratmak için güçlerini birleştirmesi gerektiği görüşünü paylaşıyoruz. Biyometanın kanıtlanmış olağanüstü karbonsuzlaştırma gücü göz önüne alındığında, biyometanın ağır hizmet taşımacılığı için CO2 hedeflerine ulaşmadaki rolünün resmi olarak tanınması kesinlikle kilit önemde.

IVECO, sürdürülebilir taşımacılık çözümlerine öncülük ediyor ve 25 yılı aşkın tecrübesiyle bugün 40.000’den fazla araç satışıyla gazlı taşımacılıkta endüstri önderi konumunda bulunuyor. Şirket, alternatif tahriğin aşamalı olarak benimsenmesi yoluyla, iklim nötrlüğüne ilişkin iddialı AB hedeflerinden 10 yıl önce, 2040 yılına kadar Net Sıfır Karbon olma taahhüdünü açıkladı.

IVECO‘nun ağır hizmet taşımacılığını karbondan arındırma yolu; biyometan, Akü Elektrikli Araç (BEV) ve Yakıt Hücreli Elektrikli Araç (FCEV) teknolojilerini temel alan müşteri misyonuna ve ürün yelpazesine dayalı bir enerji karışımı öngörüyor. Bu, Avrupa Komisyonu’nun dağıtım ağları aracılığıyla yenilenebilir gazların dağıtımını kolaylaştırmayı, hidrojen için piyasa kurallarını belirlemeyi ve adil ve uygun maliyetli bir geçişi güvence altına almayı amaçlayan yeni enerji paketi ile tutarlılık gösteriyor.

Enerji Komiseri Kadri Simson’ın konumu, IVECO‘nun, deklarasyonda vurgulanan biyometan potansiyelini gerçekleştirmek ve elde etmek için tüm değer zinciri paydaşlarının teknolojinin gelişimini desteklemek için güçlerini birleştirmesi gerektiğine dair görüşüyle de uyumlu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here