Renault Grubu hedeflerine ulaştı

0
1312
Yeni_Renault_Clio_21
Yeni Renault Clio

Piyasalarda yaşanan olumsuzluklara rağmen, Renault Grubu ekim ayında revize edilen hedeflerine ulaştı; Grubun kar marjı yüzde 4.8 olurken, otomotiv faaliyetlerinden pozitif operasyonel nakit akışı elde edildi.

Renault Grubu Geçici İcra Kurulu Başkanı Clotilde Delbos şöyle konuştu: Piyasalarda yaşanan olumsuzluklara rağmen, Renault Grubu ekim ayında revize etmiş olduğu hedeflerine ulaştı. Bütün çalışanlarımıza bu sonuca ulaşmamız konusunda yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. 2020 tahminlerinde, özellikle Avrupa’da CAFE regülasyonları ve Corona virüsünün potansiyel etkisinden dolayı, beklediğimiz talep değişkenliği nedeni ile belirsizlik devam etmektedir. Ancak her şeye rağmen, üst yönetim ekibinin güçlenmesi, İttifak’ın yeniden kuvvetlenmesi ve yeni modellerin başarısı, Grubun daha iyiye gideceği konusundaki inancımı güçlendirmektedir.

Clotilde-Delbos
Renault Grubu Geçici İcra Kurulu Başkanı Clotilde Delbos

Grup cirosu 55,537 milyon Euro’ya ulaştı, bu rakama AVTOVAZ’ın 3,130 milyon Euro’luk cirosu dahildir. Kurların etkisi hariç tutulduğunda Grup cirosu yüzde -2.7 düşmüş olacaktı.

AVTOVAZ hariç otomotiv cirosu yüzde – 4.2 düşüşle 49,002 milyon avro olarak gerçekleşti. Bu düşüş esas olarak Arjantin, Türkiye ve Cezayir’de düşen satışların –1.4 puan olarak satış adedini negatif etkilemesinden kaynaklanıyor.

İş ortaklarına yapılan satışlar – 3.4 puan düştü. Düşüşün kaynağında Nissan ve Daimler’deki üretim hacmi daralması, Avrupa’da dizel araç talebindeki azalma, Çin’deki CKD faaliyetindeki sert düşüş ve bu faaliyetin İran’da son bulması yatmaktadır. – 0.7’lik puan negatif etki ise Arjantin Pezo’su ve Türk Lirası’ndaki sert devalüasyon kaynaklı.

Fiyat etkisi +1.7 puan pozitif katkı yaptı; katkının kaynağı kur devalüasyonlarının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla atılan adımlar ve Avrupa’daki fiyat artışları oldu (Bu fiyat artışı esasen mevzuattan kaynaklı maliyetlerle ilgili). Dördüncü çeyrekten bu yana fiyat etkisi, özellikle Avrupa’da, bilhassa yeni Clio’dan kaynaklı daha iddialı fiyat politikasının sonucu oldu.

Grubun faaliyet karlılığı 2,662 milyon Euro olarak gerçekleşti ve cironun yüzde 4.8’ine karşılık geliyor. 2018 de bu oran yüzde 6.3 olarak gerçekleşti.

AVTOVAZ hariç otomotiv faaliyet karlılığı – 920 milyon Euro düşerek 1,284 milyon Euro oldu ve cironun yüzde 2.6’sına karşılık geliyor. 2018 de bu oran yüzde 4.3 olarak gerçekleşti.

Groupe_Renault_Logo-01
Grup cirosu 55,537 milyon Euro’ya ulaştı, bu rakama AVTOVAZ’ın 3,130 milyon Euro’luk cirosu dahildir. Kurların etkisi hariç tutulduğunda Grup cirosu yüzde -2.7 düşmüş olacaktı.

Bu farkın esas sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Adetsel etki, iş ortaklarına yapılan satışlar da dahil – 582 milyon Euro oldu.
  • Ürün yelpazesi/ fiyat/zenginleştirme etkisi toplam olarak negatif -587 milyon Euro’dur. Bu etki zenginleştirme (mevzuat ve yeni ürünlerden kaynaklı olarak) ve Avrupa’da dizel satışlarının düşüşünden kaynaklı.
  • Monozukuri etkisi pozitif olarak gerçekleşmiş olup +547 milyon avrodur. Sebebi ise satın alma performansındaki iyileşme ve ARGE’nin aktifleştirme oranındaki yükselmedir. Ancak amortisman giderlerindeki artış negatif etki yapmıştır.
  • Ham madde maliyetlerinin etkisi negatif -324 milyon Euro olarak gerçekleşmiş olup, kıymetli metaller ve çeliğin fiyatındaki artıştan kaynaklanmaktadır.
  • Genel yönetim giderlerinden kaynaklı +121 milyon Euro’luk pozitif katkı, şirketin maliyetleri düşürme çabalarından kaynaklanmakla beraber, bir defaya mahsus kalemleri de içeriyor.
  • Kurların etkisi +24 milyon avro olarak gerçekleşmiştir. Türk Lirası’ndaki devalüasyon üretim maliyetlerini aşağı çekerek, Arjantin Pezo’sundaki negatif etkiyi dengeledi.

AVTOVAZ’ın faaliyet karlılığına katkısı, 155 milyon Euro oldu. 2018’de bu katkı, bir defaya mahsus kalemlerin yaklaşık 70 milyon avroluk pozitif etkisi sonucu 204 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Satış Finansmanı Grubun karına 1,223 milyon Euro’luk katkı yaptı; 2018’de bu katkı 1,204 milyon Euro olarak gerçekleşti. Bu yüzde 1.6’lık artışın sebepleri -RCI Banque’ın güçlü mali momentumunu yansıtan- ortalama varlık performansındaki iyileşme. Kur etkisi negatif -26 milyon Euro olmasına ve mobilite hizmetlerindeki gelirin -26 milyon Euro’luk düşüşüne rağmen söz konusu sonuçlar elde edildi.

Diğer faaliyet geliri ve giderleri, -557 milyon Euro olarak gerçekleşti (2018 rakamı -625 milyon Euro). Bu rakamın yaklaşık -240 milyon Euro’su yeniden yapılandırma giderlerinden oluşurken, -300 milyon Euro’su da Fransa’daki erken emeklilik programından ve Çin ve Arjantin’deki değer düşüklüğünden kaynaklanıyor.

Grubun faaliyet karı 2,105 milyona ulaştı, 2018’de bu rakam 2,987 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Renault_Megane_Sedan
Renault Megane Sedan

Net finansal gelir ve giderler neredeyse sabit kalan fonlama maliyetine rağmen 2018’de gerçekleşen -353 milyon Euro’ya kıyasla, -442 milyon Euro milyon oldu. Diğer mali gelir ve giderlerdeki bozulma, konsolide edilmeyen kuruluşlardan elde edilen daha düşük temettüler ve muhtelif giderler sebebiyle oldu.

Bağlı şirketlerin katkısı 2018’de 1,540 milyon Euro’ya kıyasla, -190 milyon Euro’ya ulaştı. Nissan pozitif olarak +242 milyon pozitif katkı sağlarken diğer bağlı şirketlerin katkısı (-432 milyon Euro) Çinli ortak teşebbüslerin zayıf performansından etkilendi ve değer düşüklüklerine yol açtı.

Cari dönem vergileri ve ertelenmiş vergiler Fransa’daki vergi zararlarından doğan ertelenmiş vergi varlıklarının kaydının sona ermesi sebebiyle -753 milyon Euro dahil olmak üzere, -1,454 milyon gider yönlü gerçekleşti.

Net kar 19 milyona ulaştı ve Grubun buradaki payı -141 milyon Euro oldu. (Hisse başına düşen rakam -0,52 avro olurken bu rakam 2018’de 12.24 Euro seviyesindeydi.)

Otomobil operasyonel serbest nakit akışı AVTOVAZ dahil 153 milyon Euro oldu. Bunda yatırımlardaki güçlü artış, RCI’dan alınan temettülerdeki artış ve işletme sermayesi gereksinimlerindeki pozitif değişimin payı oldu.

31 Aralık 2019’daki otomotiv faaliyeti, + 15.8 milyar Euro likidite ve + 1.7 milyar Euro net nakit durumuna sahipti.

31 Aralık 2019’da toplam stoklar (bağımsız ağ dahil olmak üzere) Aralık 2018 sonundaki 70 güne kıyasla 68 günlük satışı temsil etti.

2018’deki hisse başına 3.55 Euro’ya kıyasla, hisse başına 1.10 Euro olan temettü Yılllık Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı’nda onaya sunulacak. Hisseler 30 Nisan 2020’de muhtemelen temettüsüz işlem görecek ve temettüler 5 Mayıs 2020’den itibaren ödenmeye başlanacak.

2020 genel görünümü

Küresel otomotiv pazarının bu yıl Avrupa’da en az yüzde -3, Rusya’da yüzde -3 gerilemesi ve Brezilya pazarının da yüzde 5 civarında artması bekleniyor. Büyük oranda Avrupa’daki CAFE düzenlemesine bağlı belirsizlik ve geleceği hazırlamak için yapılan yatırımlara bağlı olarak amortismanın önemli derecede yükselmesi bağlamında, Renault Grubu şunları hedefliyor:

Sabit döviz kurlarında, 2019’a paralel Grup gelirleri elde etmek,

Yüzde 3 ile 4 arasında Grup faaliyet kârı elde etmek,

Yeniden yapılandırma giderleri öncesi pozitif işletme serbest nakit akışı üretmek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz