Lojistik Performans Endeksi 2018 ve Türkiye

1
1208
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener
Renault Trucks

2007 yılından beri Dünya Bankası ülkelerin lojistik performanslarını 6 farklı kriter çerçevesinde ölçerek ülkeleri Uluslararası Lojistik Performans Endeksi adı altında puanlıyor. Bu kriterler gümrük, altyapı, uluslararası sevkiyat, lojistik hizmetlerin kalitesi, gönderlerin takibi ve izlenebilirliği ve son olarak gönderlerin zamanında teslimidir.

2018 yılı için kısa süre önce açıklanan Lojistik Performans Endeksi verilerine göre Türkiye 160 ülke arasında 47. sırada yer alıyor. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında Türkiye 2018 yılında şimidiye kadarki en kötü performansını sergilemş görünüyor. Öyle ki hem sıralamada hem de LPI puanında gerileme görülen Türkiye’nn 2016 yılına kıyasla yukarda saydığımız 6 kriterin hiçbirinde ilerleme kaydedemediği, hatta önemli ölçülerde gerileme yaşandığı gözlemleniyor.

Yıl

Sıra

LPI Puanı

Gümrük

Altyapı

Uluslararası Sevkiyat

Lojistik Hizmetlerin Kalitesi

Gönderlerin Takibi ve İzleneblrliği

Gönderlerin Zamanında Teslimi

2007

30

3,15

3

2,94

3,07

3,29

3,27

3,38

2010

39

3,22

2,82

3,08

3,15

3,23

3,09

3,94

2012

27

3,51

3,16

3,62

3,38

3,52

3,54

3,87

2014

30

3,5

3,23

3,53

3,18

3,64

3,77

3,68

2016

34

3,42

3,18

3,49

3,41

3,31

3,39

3,75

2018

47

3,15

2,71

3,21

3,06

3,05

3,23

3,63

 

Öncelikle genel sıralamada 34. sıradan 47. sıraya gerlediğini gözlemlediğimiz Türkiye’nin 2016 yılında arkasında yer alan Portekiz, Tayland, Şili, Slovenya, Estonya, Panama, Vietnam, İzlanda, Yunanistan, Umman, Hindistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Endonezya 2018 yılı verilerine göre Türkiye’nin önünde yer almaktadır.

Kriterler incelendiğinde Türkiye:

 • Gümrük kriterinde 2016 yılında 3,18 puanla 36. sırada iken 2018 yılında 2,71 puanla 58. sıraya gerilemiştir,
 •  Altyapı kriterinde 2016 yılında 3,49 puanla 31. sırada iken 2018 yılında 3,21 puanla 33. sıraya gerilemiştir,
 •  Uluslararası Sevkiyat kriterinde 2016 yılında 3,41 puanla 35. sırada iken 2018 yılında 3,06 puanla 53. sıraya gerilemiştir,
 • Lojistik Hizmetlerin Kalitesi kriterinde 2016 yılında 3,31 puanla 36. sırada iken 2018 yılında 3,05 puanla 51. sıraya gerilemiştir,
 • Gönderilerin Takibi ve İzlenebilirliği kriterinde 2016 yılında 3,39 puanla 43. sırada iken 2018 yılında 3,23 puanla 42. sıraya yükselmiştir,
 • Gönderilerin Zamanında Teslimi kriterinde 2016 yılında 3,75 puanla 40. sırada iken 2018 yılında 3,63 puanla 44. sıraya gerilemiştir.

   

  Puan bazında tüm kriterlerde düşüş görülmekte olup yalnızca Gönderlerin Takibi ve İzlenebilrliği kriterinde puan bazında düşmeye karşın bir sıra yükselme gözlemlenmektedr.

  Lojistik Performans Endeksi çalışmasının ilk kez yapıldığı 2007 yılında 30. sırada yer alan Türkiye 2010 yılında 39. sıraya gerledi; ancak özellikle gümrük alanında yapılan iyileştirmeler ile 2012 yılında 27. sıraya yükselmeyi başarmıştı. 2014 yılından itibaren ise Türkiye’nin istikrarlı br gerileme profili çizdiği gözlemlenmekte olup 2012 yılında 12 ülkeyi geride bırakarak gösterdiği yükselme performansının bu sefer tam tersi yönünde, yani 2016 yılında 34. sırada yer alırken 2018 yılında 13 ülkenin daha gerisinde kalarak 47. sırada yer aldığı görülmektedir.

  Gümrük kriteri ile kastedilen gümrük ve diğer sınır otoriteleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin verimliliği olup bu kriterde Türkye’nin hem önemli ölçüde puanının azaldığı hem de 22 sıra gerilediği görülmektedr. LPI çalışmasının metodolojisini göz önüne aldığımızda Türkye ile ticari ilişkileri bulunan ülkelerin lojistik profesyonellerinin Türkiye’de gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin verimliliğine dair önemli çekinceleri ve hatta daha da önemlisi tecrübe ettikleri olumsuzluklar bulunmaktadır.

  Önemli ölçüde gerilemenin bulunduğu bir diğer kriter olan Uluslararası Sevkiyat kriteri ile rekabetçi fiyatlarla uluslararası gönderilerin oluşturulabilmesi kastedlmektedr. Bu kriterde Türkiye yine önemli ölçüde puan kaybetmiş ve 18 sıra gerilemiştir. LPI metodolojisi ışığında yorumlayacak olduğumuzda Türkiye ile ticari ilişkileri bulunan ülkelerin lojistik profesyonellerinin Türkiye’de rekabetçi fiyatlarla gönderim yapılmadığına yönelik değerlendirmelerinin var olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle Bir Kuşak Bir Yol gibi ticaret yollarının işlerlik kazanmasına yönelik çalışmaların var olduğu göz önüne alınırsa, sevkiyatların rekabetçi koşullarda gerçekleştirilememesinin söz konusu olması, Türkiye’nin söz konusu ticaret yollarından hedeflediği payı alamamasına ve yükün alternatif rotalara kaymasına sebebiyet verebilecektir.

  İncelenmesi gereken bir diğer kriter ise Lojistik Hizmetlerin Kaltesi’dir. Bu kriter ile ülkede sunulan lojistik hizmetlerin yetkinliği ve kaltesi kastedilmektedr. Söz konusu kriterde 2016 yılında 36. sırada ken Türkye 2018 yılında 15 sıra gerileyerek 51. olmuştur. Tcaret koridorlarının alternatif arayışına ülkemiz adına olumsuz katkı yapabileceğinin değerlendirilebleceği bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Sonuç olarak, 2016 yılında LPI çalışmasının sonuçları açıklandığında Türkiye’nin “gelişime açık” birçok alanı olduğunda gerek sektör gerekse kamu idaresi birimleri hemfikirdi. LPI 2018 ile Türkiye’nin gelişime açık yönleri bir tarafa, belki de yeniden yapılandırılması gereken yapısal sorunlarının mevcudiyeti gün yüzüne çıkmış oldu. Günümüzde lojistik performansı iyileştirme adına yapılabilecekler sadece altyapı yatırımları ve ticaretin kolaylaştırılması ile sınırlı kalmanın ötesine geçmiş durumdadır. Sürdürülebilirlik, esneklik ve teknolojik gelşmeler gibi olgular da hem kamu hem de özel sektör paydaşları tarafından üzerinde durulması gereken konular olarak karşımıza çıkıyor. LPI 2018 sonuçlarını bir karne olarak değerlendirmemiz pekala mümkündür: kamu idaresinin lojistik sektöründe sunulan hizmetlere yönelik küresel eğilimin aksine kısıtlayıcı ve tarife koyucu yaklaşımı, lojistik sektörüne girişin mevzuat ve ekonomik bariyerler ile zorlaştırılması, kamu kaynaklı maliyetlerin mevcudiyet ile mevzuat düzenlemelerine yönelik özel sektör/kamu idaresi işbirliği eksikliğinin LPI 2018 karnesine yansıdığı görülmektedir.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz