Yeni Volvo FH, I-Save ile yakıt masraflarını yüzde 7’ye kadar azaltıyor

6
21096
D13-&-D13TC_4
Özellikle yılda 120 bin km'den yüksek, zorlu uzun yol operasyonları için önerilen I-Save yakıt tasarrufu paketli yeni Volvo FH, Volvo Trucks'ın bugüne kadarki en tutumlu kamyonu olma özelliğini taşıyor. Volvo'nun Turbo Compound (TC) destekli yeni D13TC motoru ile uzun yol yakıt tasarrufu paketinin gelişkin özelliklerini bir araya getiren I-Save, yakıt giderlerini yüzde 7'ye kadar azaltıyor.

Volvo Trucks, müşterilerine en iyi yakıt verimliliğini sağlamak için I-Save yakıt tasarrufu paketiyle donatılabilen yeni FH‘yi tanıttı. Volvo’nun Turbo Compound (TC) özelliği kazandırılan yeni D13TC motoru ile yeni uzun yol yakıt tasarrufu paketinin gelişkin yeteneklerini birleştiren ve kısaca I-Save olarak adlandırılan bu yeni çözüm, sürülebilirlikten ödün vermeksizin uzun yol operasyonlarındaki yakıt masraflarını yüzde 7’ye kadar azaltıyor.

Avrupa çapında taşımacılık talebi artıyor ve kamyonlar gittikçe daha uzun mesafelerde çalışıyor. Aynı zamanda mazot fiyatlarının da yükseliş göstermesi, taşımacılık operatörlerinin kârlılıkları üzerinde ek bir baskı yaratıyor.

Roger-Alm-02
Volvo Trucks Başkanı Roger Alm

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, “Yeni Volvo FH, bu mücedeleye bizim yanıtımız. I-Save, yeni D13TC motorumuz ve yeni uzun yol yakıt tasarrufu paketimiz gibi uzun yol operasyonlarında yakıt tüketimini düşüren en yeni teknolojilerimizi bir araya getiren bütünleşik bir çözüm. Ve sürülebilirlikten taviz vermeden.” dedi.

I-Save yakıt tasarrufu paketinin en önemli yeniliğini Volvo’nun üstteki fotoğrafta görülen Turbo Compound (TC) birimli yeni 13 litrelik motoru D13TC Euro 6 Step D oluşturuyor. 460 bg ve 500 bg olmak üzere iki ayrı azami güç düzeyinde sunulan bu yepyeni motor, aynı motorun aynı azami güç düzeylerine sahip (460 bg ve 500 bg) Turbo Compound (TC) birimsiz standart sürümü D13 Euro 6 Step D’ye kıyasla 300 Nm daha fazla azami tork üretiyor; mazottan yaklaşık yüzde 4, AdBlue’dan ise yüzde 40 civarında tasarruf sağlıyor.
VOLVO_D13K_TC_500_EURO6D_TURBOCOMPOUND_BIRIMI_01
Motorun egzoz gazı çıkışındaki geleneksel turbo yükleme türbininin arkasına eklenen ikinci bir türbin olan Turbo Compound (TC) birimi, egzoz gazından ikinci bir kez daha faydalanarak D13TC motoruna ek bir verim kazandırıyor. Yukarıdaki fotoğraftaki D13TC Euro 6 Step D motorun pembemsi altın renginde boyanmış kısımları motorun turbo birimi ile onun arkasındaki Turbo Compound (TC) birimini gösteriyor.

I-Save yakıt tasarrufu paketli yeni Volvo FH’nin kalbinde Volvo Trucks’ın bugüne kadarki en tasarruflu uzun yol motoru olan yeni, modern D13TC yatıyor. Patentli bir Volvo yeniliği olan ve ilk kez D13TC motorunun pistonlarında kullanılmaya başlanan dalga biçimli piston başı çukuru, ısıyı ve enerjiyi silindirlerin merkezine yönlendirerek yanmayı iyileştiriyor ve verimliliği artırıyor. Kısaca D13TC olarak adlandırılan yeni Volvo D13TC Euro 6 Step D motorunu Volvo Trucks’ın yeni FH’de eşzamanlı olarak sunduğu standart Volvo D13 Euro 6 Step D motorundan farklı kılan ve öne çıkaran diğer yeniliği ise Turbo Compound (TC) birimi. Motorun egzoz gazı çıkışındaki geleneksel turbo yükleme türbininin arkasına eklenen ikinci bir türbin olan Turbo Compound (TC) birimi, egzoz gazından ikinci bir kez daha faydalanarak D13TC motoruna ek bir verim kazandırıyor.

MATS_FRANZEN_VOLVO_TRUCKS_INTERNAL_COMBUSTION_ENGINES_POWERTRAIN_STRATEGY_DIRECTOR_02
Volvo Trucks Aktarma Organları Stratejisi Direktörü Mats Franzén, patentli bir Volvo yeniliği olan ve ilk kez D13TC motorunun pistonlarında kullanılmaya başlanan dalga biçimli piston başı çukuru hakkında bilgi verdi. Dalga biçimli piston başı çukuru, ısıyı ve enerjiyi silindirlerin merkezine yönlendirerek yanmayı iyileştiriyor ve verimliliği artırıyor.

Turbo Compound (TC) biriminin sağladığı verim artışının en açık göstergelerinin başında Volvo D13 Euro 6 Step D motorunun azami torkunu 300 Nm yükseltmesi geliyor. Nitekim Volvo Trucks’ın D13 Euro 6 Step D motorunun 460 beygir gücündeki standart sürümü olan D13K 460 EU6D dakikada 900 ile 1400 devir arasında 2300 Nm’lik bir azami tork elde ederken; aynı motorun yine 460 beygir gücündeki, Turbo Compound (TC) birimli sürümü D13K 460 TC EU6D ise dakikada 900 ile 1300 devir arasında 2600 Nm’lik bir azami tork sunuyor. 300 Nm’lik bu azami tork artışı Volvo D13 Euro 6 Step D motorunun daha güçlü, 500 beygirlik her iki sürümü için de aynen geçerli. Nitekim D13 Euro 6 Step D motorunun 500 beygir gücündeki standart sürümü olan D13K 500 EU6D dakikada 980 ile 1270 devir arasında 2500 Nm’lik bir azami tork üretirken; aynı motorun yine 500 beygir gücünde olan, Turbo Compound (TC) birimli sürümü D13K 500 TC EU6D ise dakikada 900 ile 1300 devir arasında 2800 Nm’lik bir azami tork sağlıyor.

VOLVO_D13TC_500_VS_D13_500_TORQUE_CURVES_COMPARISON_01
Yukarıdaki grafikte Volvo’nun 500 beygir gücündeki, Turbo Compound (TC) birimli 13 litrelik yeni motoru D13TC 500 ile yine 500 beygir gücündeki, Turbo Compound (TC) birimsiz standart 13 litrelik yeni motoru D13 500’ün tork eğrileri karşılaştırılıyor. Mavi renkli eğri D13TC 500’ün eğrisi, yeşil renkli eğri ise D13 500’ünki. Açıkça görüldüğü üzere Turbo Compound (TC) birimli TC motor, dakikada 800 ile 1600 devir arasında, Turbo Compound (TC) birimsiz standart motordan daha fazla tork üretiyor. Üstelik aradaki tork farkı, dakikada 300-400 devir gibi geniş bir aralıkta 300 Nm düzeyinde seyrediyor. Öte yandan standart motor 2500 Nm’lik azami torkunu dakikada yaklaşık 1000 devirde yakalarken, TC motor 2800 Nm’lik azami torkuna standart motordan dakikada yaklaşık 100 devir önce, dakikada yaklaşık 900 devirde ulaşıyor. Torktaki söz konusu bu farklar; TC motorla donatılmış bir yeni Volvo FH’nin standart motorla donatılmış bir yeni FH’ye kıyasla uzun yolda daha düşük motor devirlerinde, daha çevik, daha sessiz ve daha tutumlu bir şekilde yol almasını sağlıyor; ayrıca yokuşları daha verimli (daha yüksek bir ortalama hızla ve daha az yakıt tüketerek) tırmanmasına çok önemli katkıda bulunuyor.
VOLVO_D13TC_500_VS_D13_500_POWER_CURVES_COMPARISON_01
Bu grafik ise Turbo Compound (TC) birimli Volvo D13TC 500 ile Turbo Compound (TC) birimsiz, standart D13 500’ün güç eğrilerini üst üste örtüştürerek iki motoru karşılaştırıyor. Yine, mavi renkli eğri D13TC 500’ün eğrisi, yeşil renkli eğri ise D13 500’ünki. Her iki motor da 500 beygirlik bir azami güç üretiyor olsalar da; TC motor, standart motor karşısında yine bazı önemli yararlar sunuyor. Nitekim grafikte de kolayca gözüktüğü üzere, standart motor 500 beygirlik azami gücüne dakikada 1500 devrin biraz üzerindeyken erişirken; TC motor 500 beygirlik azami gücünü dakikada 1250 devirde, standart motordan dakikada 250-300 devir daha erken, elde ediveriyor. Ayrıca yine grafikten anlaşılacağı üzere, TC motorun güç eğrisi standart motorunkine kıyasla, sola, daha düşük motor devirlerine doğru kaymış durumda. Bu da, sağdan sola doğru bakarsak, TC motorun standart motorunkiyle aynı güç düzeylerini (350 ile 500 beygir gücü arasında) dakikada 100 ile 250-300 devir arasında daha erken yakalayabildiği anlamına geliyor. Aşağıdan yukarıya doğru bakarsak da, TC motorun standart motorunkiyle aynı motor devirlerinde (dakikada 900 ile 1300 devir arasında) 50 beygir gücü dolaylarında daha fazla güç ürettiği görülüyor. Bunun da anlamı, bir önceki tork grafiği karşılaştırmasının anlamından pek farklı değil: “TC motor, standart motora kıyasla daha çevik, daha sessiz, daha verimli, daha tutumlu ve de sürücü açısından daha keyifli bir sürüş sağlıyor.”

Turbo Compound (TC) biriminin Volvo D13TC motoruna kazandırdığı ek verimin çok önemli bir diğer göstergesi ise, motorun en uygun çalışma aralığının standart sürüme göre dakikada 100-150 devir kadar daha aşağıya çekilebilmiş ve yine aşağıya doğru dakikada 50 devir genişletilebilmiş olması. Nitekim gerek 460 beygirlik gerekse 500 beygirlik D13K EU6D’de motorun en uygun çalışma aralığı dakikada 1100 ile 1300 devir arasındayken, bu aralık Turbo Compound (TC) birimli D13K TC EU6D’nin hem 460 hem de 500 beygirlik sürümlerinde dakikada 950 ile 1200 devir arasında bulunuyor. Ayrıca, her ne kadar aynı azami güç düzeyine sahip olsalar da, Turbo Compound (TC) birimli sürümler standart sürümlere kıyasla hem azami güçlerine birkaç yüz devir daha erken ulaşıyorlar hem de aynı motor devrinde (460 beygirlik motorlarda yaklaşık dakikada 950 ile 1300 devir arasındaki devirlerde; 500 beygirlik motorlarda yaklaşık dakikada 900 ile 1300 devir arasındaki devirlerde) 50 beygir civarında daha fazla güç üretiyorlar. Uzun sözün kısası; Volvo’nun yeni 13 litrelik Euro 6 Step D motorlarının Turbo Compound (TC) birimli sürümleri standart sürümlere kıyasla 300 Nm daha yüksek azami torka sahipler ve aynı gücü elde etmek için daha az çaba harcamakla yetiniyorlar. Bu da özellikle uzun yolda, hele hele yokuş tırmanırken seyir hızını koruyabilmek için daha az yakıta ihtiyaç duymaları anlamına geliyor. Öte yandan ortalama olarak daha düşük motor devirlerinde çalışmasının doğal sonucu olarak yeni Turbo Compound (TC) motor, motor ömrünü uzatmaya ve sürüş ortamındaki motor gürültüsünü azaltmaya da katkıda bulunuyor. Sürüş rahatlığını ve keyfini artırması da cabası. Özetle, Volvo Trucks yeni Turbo Compound (TC) motoru ile uzun yol taşımacılarına ek faydalar getiren çok uygun bir çözüm daha sunmuş oluyor.

VOLVO_D13K_500_EURO6D_01
Volvo Trucks, yeni 13 litrelik Euro 6 Step D motorunu yalnızca Turbo Compound (TC) birimli olarak üretmiyor; yanı sıra bu yeni motorun Turbo Compound (TC) birimsiz standart sürümünü de müşterilerine sunuyor. Yukarıdaki fotoğrafta görülen motor da işte bu standart Volvo D13 Euro 6 Step D motoru. Sanılabileceğinin aksine, bu standart motor, 13 litrelik Turbo Compound (TC) birimli Volvo motorundan daha düşük azami güç düzeylerine sahip değil. Nitekim D13K 460 EU6D, 460 beygirlik; D13K 500 EU6D de 500 beygirlik bir azami güç üretiyor. Ancak Turbo Compound (TC) birimli sürümler D13K 460 TC EU6D ve D13K 500 TC EU6D azami güç düzeylerine dakikada 1250 devirde ulaşırlarken; D13K 460 EU6D, 460 beygirlik azami gücünü dakikada 1400 devirde; D13K 500 EU6D ise 500 beygirlik azami gücünü dakikada 1530 devirde yakalıyor. Her ne kadar I-Save’in yıldızı Turbo Compond (TC) birimli yeni D13TC olsa da yeni standart D13’te de Euro 6 Step D’ye uygunluk için ve yakıt tasarrufuna yönelik olarak birtakım yenilikler yapılmış. Bu yenilikleri; yeni motor yazılımı; egzoz sisteminin yeni yüzey kaplamaları; yakıt tüketimini düşürmek üzere akmazlığı düşük (daha akışkan) VDS-5 türü yeni bir motor yağının ve iç sürtünme direnci azaltılmış yeni piston yağ segmanlarının kullanımı ve yine yakıt tasarrufu için yeni D13’ün 500 beygirlik sürümünün piston sıkıştırma oranının 460 ve 420 beygirlik sürümlerde olduğu gibi 18.0:1’e yükseltilmesi olarak sıralayabiliriz.
VOLVO_D13K_500_EURO6D_TURBO_BIRIMI_01
Bu fotoğrafta da, Volvo’nun standart D13 Euro 6 Step D motorunun yine fark edilmesini kolaylaştırmak için pembemsi altın renginde boyanmış geleneksel turbo birimini görebilirsiniz. Standart motorun bu geleneksel turbo birimi, D13TC Euro 6 Step D motorun Turbo Compound (TC) biriminden daha küçük ve de daha hafif. Bu durum standart D13 Euro 6 Step D motorun, Turbo Compound (TC) birimli D13TC Euro 6 Step D motora göre aşağı yukarı 100 kg kadar daha hafif olmasını sağlıyor. Standart motorun Turbo Compound (TC) birimli motor karşısında işletmeciler nezdinde sahip olduğu ikinci bir avantaj da kuvvetle muhtemelen standart motorun ilk satın alma maliyetinin daha düşük olması. “Arada ne kadarlık bir fiyat farkı var?” şeklindeki soruları kamyon üreticileri, “Ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor bu fark.” diyerek geçiştiriyorlar genelde. Haberimizin sonlarında fotoğraflarını bulacağınız mavi renkli, ZDW 51H plakalı yeni Volvo FH 500 I-Save çekici ile gri renkli, JRE 39R plakalı yeni Volvo FH 500 çekici arasındaki tek fark; mavi olanın TC motorla, gri olanın ise standart motorla donatılmış olması. Dolayısıyla bu iki çekici arasındaki fiyat farkı, TC motorla standart motor arasındaki fiyat farkına da işaret edecektir. Bu fiyat farkını merak eden müşterilerin, Volvo Trucks’ın Türkiye temsilcisi Temsa İş Makinaları ile iletişime geçmelerini öneririz.

I-Save yakıt tasarrufu paketininin neredeyse yeni D13 TC motoru kadar önem arz eden diğer temel tasarruf öğesini ise, yeni uzun yol yakıt tasarrufu paketi oluşturuyor. Uzun yol yakıt tasarrufu paketi; güncellenen I-See; güncellenen I-Shift; güncellenen I-Cruise ve I-Roll; değişken hacimli direksiyon güç desteği pompası ve motorun rölantide çalışma süresini ikibuçuk dakikayla sınırlayan otomatik motor kapatma sistemi olmak üzere beş kalemi içeriyor.

VOLVO_FH_2019_I_SEE_THIRD_GENERATION_01
“I-Save yakıt tasarrufu paketi”nin yeni D13TC motor kadar önemli bir diğer öğesi ise “uzun yol yakıt tasarrufu paketi”. Neden? Çünkü I-Save’in vaad ettiği yüzde 7’ye varabilen yakıt tasarrufunun yüzde 4’lük kısmı D13TC motordan, geriye kalan yüzde 3’lük kısmı ise söz konusu bu “uzun yol yakıt tasarrufu paketi”nden ve yakıt tasarrufu için geliştirilen yeni arka dingil RSS1244B’den kaynaklanıyor. “Uzun yol yakıt tasarrufu paketi”; güncellenen I-See, güncellenen I-Shift, güncellenen I-Cruise ve I-Roll, değişken hacimli direksiyon güç desteği pompası ve motorun rölantideki çalışma süresini ikibuçuk dakikayla sınırlayan otomatik motor kapatma sistemi olmak üzere beş yakıt tasarrufu kaleminden oluşuyor. Güncellenen I-See öngörülü sürüş yazılımı, bulut temelli yüksek çözünürlüklü bir harita sistemi kullanarak, bir önceki I-See yazılımına kıyasla yeni FH’nin önündeki yolu ve topografyasını daha yüksek bir hassasiyetle öngörebilmesini mümkün kılıyor. Güncellenen otomatik vites değiştirme sistemi I-Shift, güncellenen hız sabitleme ve yönetim sistemi I-Cruise, yine güncellenen yokuşaşağı şanzımanı boşa alarak yakıt tasarrufu elde etme sistemi I-Roll ile daha verimli bir etkileşim içerisinde çalışan güncel I-See, vites küçültmeye ya hiç ihtiyaç duymayarak ya da daha az duyarak ve I-Roll’un daha erken devreye girmesini sağlayarak yakıt tasarrufunu artırıyor.
VOLVO_FH_2019_I_SEE_THIRD_GENERATION_02
Yeni I-See yazılımı (yeşil çizgiyle gösterilen) önündeki yolu daha iyi öngörebildiği ve dolayısıyla daha öngörülü bir vites seçiminde bulunabildiği için eski I-See yazılımının (turuncu çizgiyle gösterilen) vites küçülttüğü durumlarda vites küçültmeye pek gerek duymuyor. Bu da yakıt tüketimini düşürüyor.

I-See, Volvo Trucks’ın öngörülü sürüş için kullandığı ve kamyonun yol aldığı güzergah üzerindeki konumunu sürekli olarak değerlendirerek öngörülü sürüşü yöneten ana yazılıma verdiği isim. Dolayısıyla I-See, Volvo kamyonlarının otomatik vites değiştirme sistemi I-Shift, hız sabitleme ve yönetim sistemi I-Cruise ve yakıt tasarrufu için şanzımanı boşa alarak kamyonun ataletinden yararlanma sistemi I-Roll ile öngörülü seyir esnasında sürekli iletişim ve etkileşim içinde bulunuyor.

Volvo Trucks, yolu okuyarak haritalayan ve bu haritayı aynı yoldan sonraki geçişlerde kullanan birinci kuşak I-See‘den uydu temelli harita kullanan ikinci kuşak I-See‘ye 2017 yılında geçmişti. Yeni uzun yol yakıt tasarrufu paketi kapsamında hizmete giren üçüncü kuşak I-See ise, bulut temelli daha yüksek çözünürlüklü bir harita sistemi kullanarak daha kesin bir topografya konumlamasına olanak tanıyor ve yeni Volvo FH’nin önündeki yolu daha iyi öngörebilmesini sağlıyor. Güncel I-See, iyileştirilmiş vites tercih stratejisi sayesinde de yokuş tırmanırken vites küçültmeye daha az gerek duyuyor. Yeni kuşak I-See, I-Roll’un eskiye göre daha erken devreye girmesine yardımcı olarak yeni FH’yi yerçekimi ivmesinden daha sık ve daha uzun süreyle faydalandırıyor. Tüm bu yeni meziyetleri sayesinde yeni I-See, hız sabitleme sistemi I-Cruise devredeyken, yeni Volvo FH’nin daha yüksek bir ortalama hızda, daha tasarruflu ve daha güvenli yol alabilmesine büyük katkıda bulunuyor. Ayrıca güncel yüksek çözünürlüklü harita verilerine erişim, üçüncü kuşak I-See’nin ikinci kuşak I-See’ye kıyasla daha fazla yerde ve durumda etkin olabilmesi anlamına da geliyor. Son nesil I-See, bulut veri tabanında haritası olmayan bir yerle veya durumla karşılaştığında da, tamamen işlevsiz kalmamak için, atası birinci kuşak I-See’nin yolu kendi kendine okuyarak haritalandırma yöntemine başvuruyor. Yeni uzun yol yakıt tasarrufu paketi kapsamında I-See’nin yanı sıra I-Shift de güncellenmiş durumda. I-Shift’in uzun yol kullanımına uyarlanan yeni vites değiştirme yazılımı, I-Shift’in I-See ile etkileşimde bulunmadığı durumlardaki vites değiştirme stratejisini de geliştirmiş olduğu için, yakıt tasarrufunu artırıyor.

I-Save yakıt tasarrufu paketinin üçüncü tasarruf yapıtaşı ise, Volvo Trucks’ın 4×2 ve 6×2 uzun yol çekicileri için yeni geliştirdiği çekişli arka dingil RSS1244B. Sağlamlık, uzun ömürlülük ve verimlilikten ödün verilmeden 13 tonluk çekişli arka dingil RSS1344E’ye seçenek olarak tasarlanan ve üretilen 12 tonluk bu yeni dingil, yaklaşık 100 kg daha hafif olması (RSS1344E’ye göre), azaltılmış iç sürtünme direnci, yeni D13K EU6D motorları ve güncellenmiş I-Shift ile gösterdiği yüksek uyum sayesinde yeni FH’nin yakıt tasarrufçuluğuna ilave katkı yapıyor. Tek indirgemeli bir dingil olan RSS1244B, aynen RSS1344E gibi 2.31:1’den 3.36:1’e kadar uzanan altı farklı tahvil oranıyla edinilebiliyor.

VOLVO_RSS1244B_12_TONS_GAW_REAR_AXLE_01
Volvo Trucks’ın 4×2 ve 6×2 uzun yol çekicileri için yakıt tasarrufuna yönelik olarak geliştirdiği 12 tonluk yeni çekiş dingili RSS1244B

Gelelim şimdi, yukarıda ayrıntılıca açıkladığımız I-Save yakıt tasarrufu paketinin sağladığı toplam yakıt tasarrufu oranına… Yeni D13 Turbo Compound (TC) Euro 6 Step D motor, yeni uzun yol yakıt tasarrufu paketi ve yeni 12 tonluk çekişli arka dingil RSS1244B olmak üzere üç temel tasarruf yapıtaşından oluşan I-Save ile donatılmış bir yeni Volvo FH çekici, bu üç temel tasarruf öğesinden hiçbirine sahip olmayan standart bir yeni Volvo FH çekiciye kıyasla yüzde 7’ye kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Diğer bir ifadeyle Volvo FH I-Save çekici, yeni 13 litrelik D13 Euro 6 Step D motorun Turbo Compound (TC) sürümü yerine Turbo Compound’suz (TC) standart sürümü ve standart 13 tonluk çekişli arka dingil RSS 1344E ile donatılmış ve uzun yol yakıt tasarrufu paketine sahip olmayan bir standart Volvo FH çekiciye göre uzun yol kullanımında yakıttan yüzde 7’ye kadar tasarrufta bulunuyor.

Volvo Trucks’ın basın duyurusunda I-Save’in sağladığı yakıt tasarrufu oranı için “yüzde 7” yerine “yüzde 7’ye kadar” ifadesinin kullanılmış olmasının temelinde ise I-Save’in kazandırabileceği yakıt tasarrufunun, “hız sabitleme sisteminin kullanımı, taşıt özellikleri, taşıt yükü, güncel topografi, sürücünün sürüş deneyimi ve hava şartları gibi birçok etkene bağlı olarak değişiklik gösterebilmesi gerekçesi yer alıyor.

I-Save hakkında böylesine geniş kapsamlı ve açıklayıcı bilgiler sunmuşken, I-Save’in sağlayabildiği yüzde 7’lik tasarruf oranının kırılımına değinmeden de geçmeyelim. Volvo Trucks Ağır Hizmet Şanzımanları ve Arka Dingilleri Müdürü Pär Bergstrand‘ın yaptığı açıklamaya göre söz konusu bu yüzde 7’nin yüzde 4’ü doğrudan I-Save’in en önemli yakıt tasarrufu yapıtaşını oluşturan yeni D13 Turbo Compound (TC) Euro 6 Step D motordan kaynaklanıyor. Nitekim Turbo Compound’lu yeni D13 TC Euro 6 Step D motor, aynı güçteki yine yeni ama Turbo Compound’suz standart D13 Euro 6 step D motora göre yüzde 4’e kadar bir mazot tasarrufu vaad ediyor. Turbo Compound’lu motor mazot tasarrufuyla yetinmiyor; EGR sistemi soğutmalı olduğu için, EGR sistemi soğutmasız olan Turbo Compound’suz standart motora kıyasla AdBlue tüketiminde de yüzde 40 civarında bir tasarruf sağlayabiliyor. Pär Bergstrand’ın ifadesine göre yüzde 7’lik tasarrufun kalan yüzde 3’ü ise I-Save’in iki ve üç numaralı tasarruf yapıtaşları olan uzun yol yakıt tasarrufu paketinden ve yeni arka dingil RSS1244B’den geliyor.

Bu noktada müstakbel, olası yeni Volvo FH çekici müşterilerinin ve de varolagelen daimi Volvo FH meraklılılarının akıllarına “I-Save’in tasarruf yapıtaşlarının herhangi birisini tek başına edinmek veya bu yapıtaşlarının farklı ikili bileşimlerini yapmak mümkün mü?” sorusu da gelmiş olabilir. Volvo Trucks, ürünlerinde modüler (birimsel) bir yapıyı genelde olanaklı kıldığı için bu soruya yanıtımız, “İlkesel olarak evet; tabii teknik olarak mümkün olması koşuluyla.” şeklinde.

Nitekim Volvo Trucks, bu olası soruya FH I-Save‘in yanı sıra başka bir tasarrufçu FH seçeneği daha oluşturarak şimdiden en az bir somut yanıt vermiş durumda. Aşağıdaki fotoğrafların ilkinde görülen ZDW 51H plakalı, mavi renkli FH çekici, bir Volvo FH 500 I-Save. Bu fotoğrafın hemen altındaki ikinci fotoğrafta görülen JRE 39R plakalı, gri renkli FH çekici ise bir I-Save değil; ama I-Save’in iki ve üç numaralı tasarruf yapıtaşları olan uzun yol yakıt tasarrufu paketi ve yeni 12 tonluk arka çekiş dingili RSS1244B ile donatılmış bir Volvo FH 500. Bu iki yeni FH çekici arasındaki tek fark, mavi renkli olanının yeni D13 Euro 6 Step D motorun Turbo Compound birimli sürümü olan D13K 500 TC EU6D ile, gri renkli olanın ise yeni D13 Euro 6 Step D motorun Turbo Compound birimsiz standart sürümü olan D13K 500 EU6D ile donatılmış olması. Dolayısı ile fotoğraftaki mavi renkli yeni FH 500 I-Save, standart bir yeni FH 500’e göre yüzde 7’ye kadar yakıt tasarrufu olanağı sunarken; fotoğraftaki gri renkli yeni FH 500 de, standart bir yeni FH 500’e kıyasla yüzde 3’e kadar bir yakıt tasarrufu imkanı tanıyor. Bu hesabe göre, fotoğraftaki mavi renkli yeni FH 500 I-Save’in fotoğraftaki gri renkli FH 500’e göre sağlayabildiği olası yakıt tasarrufu olanağıysa Turbo Compound biriminin beraberinde getirdiği yüzde 4’lük mazot ve yüzde 40’lık AdBlue tasarrufu.

FH_500_I-SAVE_4x2T_01
Yeni I-Save yakıt tasarrufu paketi (Volvo’nun 13 litrelik yeni Turbo Compound motoru D13TC Euro 6 Step D’nin 500 beygirlik sürümü D13K 500 TC EU6D, 12 tonluk yeni uzun yol çekiş dingili RSS1244B ve yeni uzun yol yakıt tasarrufu paketi) ile donatılan yeni Volvo FH500 I-Save
FH_500_4x2T_01
Volvo’nun 13 litrelik yeni Euro 6 Step D motorunun 500 beygirlik sürümü D13K 500 EU6D, 12 tonluk yeni uzun yol çekiş dingili RSS1244B ve yeni uzun yol yakıt tasarrufu paketi ile donatılan yeni Volvo FH 500

Volvo FH I-Save, Avrupa pazarları için 11 Mart 2019 tarihinden itibaren sipariş edilebiliyor. Türkiye’de ise ekim ayından itibaren teslimatlarına başlanacak.

Mats-Franzen-01
Volvo Trucks Aktarma Organları Stratejisi Direktörü Mats Franzén

Yazımızı I-Save’in arkasındaki, işin mutfağındaki bir numaralı isim olan Volvo Trucks Aktarma Organları Stratejisi Direktörü Mats Franzén‘in şu sözleriyle sonlandıralım: I-Save’in tüm öğelerini uzun yol operatörlerine, özellikle de yılda 120 bin km’den fazla yol yapanlara, fayda ve kazanç sağlaması için geliştirdik. Volvo FH I-Save’i ne kadar uzun kullanırlarsa o kadar çok kazanç elde edebilecekler.

volvo-trucks-I-Save-07
Volvo Trucks’ın yeni yakıt tasarrufu paketi I-Save’in üç temel tasarruf yapıtaşı bulunuyor. Bunların başında 13 litrelik yeni Turbo Compound motor D13TC geliyor. Diğer önemli yapıtaşını ise yeni uzun yol yakıt tasarrufu paketi oluşturuyor. Bu paket kapsamında, güncellenen I-See; güncellenen I-Shift; güncellenen I-Cruise ve I-Roll; değişken hacimli direksiyon güç desteği pompası ve motorun rölantide çalışma süresini ikibuçuk dakikayla sınırlayan otomatik motor kapatma sistemi olmak üzere beş tasarruf kalemi yer alıyor. Uzun yolda yakıt tasarrufu sağlaması için özel olarak geliştirilen 12 tonluk yeni arka dingil RSS1244B ise I-Save’in tasarruf zincirinin son halkası olarak görev yapıyor.

Özellikler

I-Save yakıt tasarrufu paketinin her bir özelliği yakıt masraflarını azaltmak için tasarlanmış bulunuyor.

I-Save’li yeni Volvo FH, şunları içeriyor:

  • D13TC (Turbo Compound) 460 beygir (2600 Nm) veya 500 beygir (2800 Nm) motor
  • Yüksek yakıt verimliliğine sahip yeni arka dingil RSS1244B
  • Geliştirilerek güncellenen I-See
  • Uzun yola uygun yeni yazılımla geliştirilerek güncellenen I-Shift
  • Daha yüksek yakıt tasarrufu ve daha yüksek ortalama seyir hızı sağlaması için geliştirilerek güncellenen I-Cruise ve I-Roll
  • Değişken hacimli direksiyon güç desteği pompası
  • Motorun rölantide çalışma süresini ikibuçuk dakika ile sınırlayan otomatik motor kapatma sistemi
volvo-trucks-I-Save-06
I-Save yakıt tasarrufu paketli yeni Volvo FH, Avrupa pazarları için 11 Mart 2019 tarihinden itibaren sipariş edilebiliyor. Türkiye’de ise ekim ayından itibaren teslimatlarına başlanacak.

6 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here