Renault Grubu, yılın ilk yarısında rekor faaliyet kârı elde etti

0
831
Renault Kangoo Multix

2018 yılının ilk yarısında Renault Grubu’nun satış rakamları, yüzde 9.8 artış kaydederek 2,07 milyon adede ulaştı (Jinbei ve Huasong hariç + yüzde 5.3).

Grup’un cirosu ilk yarıda yüzde 1.4 oranında artarak 29 milyar 957 milyon Euro’ya ulaştı (sabit döviz kuru ve katsayı ile + yüzde 6.8). (Birinci çeyrekteki yüzde 0.2 büyümeye karşılık ikinci çeyrekte + yüzde 2.4 artış kaydedildi)

Grup’un faaliyet kârı, 2017 yılının ilk yarısındaki 1 milyar 820 milyon Euro’ya karşılık cironun yüzde 6.4’üne denk gelen 1 milyar 914 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti. IFRS 15 etkisi hariç tutulsaydı faaliyet kârlılığı yüzde 6.6’ya ulaşmış olacaktı.

Grup faaliyet geliri geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 1 milyar 789 milyon Euro’ya kıyasla 1 milyar 734 milyon Euro (- yüzde 3.1) seviyesinde seyretti. Bu düşüş yeniden yapılanma için ayrılan karşılık nedeniyle gerçekleşti.

Net gelir, 2 milyar 437 milyon Euro’ya kıyasla 2 milyar 40 milyon Euro oldu (- yüzde 16.3). Bu düşüş, Nissan’ın geçen yıla ait dağıtmış olduğu 483 milyon Euro karın birinci çeyreğe yansımasından kaynaklandı.

Otomobil operasyonlarından yaratılan pozitif nakit akışı 418 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Grup, 2018 hedeflerini koruyor.

Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn

Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn rekor sonuçlara ilişkin şunları söyledi: “Grup, dalgalı bir ekonomik ortamda ilk yarıyılda rekor bir kârlılığa ulaştı. Bu sonuçlar, bölgesel yayılım stratejimiz, yeni ürünlerimizin başarısı ve tüm çalışanlarımızın özverisinden kaynaklanıyor. Sonuçlar bu yılki hedeflerimize ulaşma konusunda bize güven veriyor.

Renault Grubu cirosu 29 milyar 957 milyon Euro’ya (+ yüzde1.4) ulaştı. Grup cirosu sabit döviz kurları ve katsayı ile yüzde 6.8 oranında artış kaydetti.

Grup, 1 Ocak 2018’den itibaren IFRS 15’i (Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat) uyguluyor. Bu uygulamanın ana etkisi, araç satışlarında düşük faiz oranı şeklinde sunulan teşvikler ile bunlara bağlı finansmanların kullanımı oldu. Bu teşvikler önceden olduğu gibi kademeli bir şekilde tanınmak yerine, araç satış anında kâr ve zarar olarak tanınıyor.

Bu çerçevede Grup, faaliyet bölümleri arasındaki faiz sübvansiyonlarının dağıtımını değiştirmiş ancak bu değişimin konsolide gelirler üzerinde etkisi olmamıştır. Satış finansmanı cirosunda eşit bir düşüş gerçekleşmiş olsaydı, karşılaştırmalı gösterge yöntemiyle hesaplanan AVTOVAZ hariç Otomobil biriminin cirosu 278 milyon Euro (1.0 puan) daha yüksek olacaktı.

Renault Koleos

AVTOVAZ hariç otomobil cirosu yüzde 0.5 azalarak 26 milyar 867 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüşte yukarıda bahsedilen -1.0 puanlık negatif etkinin yanı sıra, Grup’un ticari faaliyetlerinde kullandığı başlıca para birimi olan Arjantin Pezosu, Brezilya Reali, ABD Doları ve Rus Rublesi cinsinden para birimlerinin önemli değer kaybının yarattığı – 4.6 puanlık negatif etki önemli rol oynadı. Satılan araç sayısının etkisi ise +3.1 puan olarak pozitif oldu. Gelişmekte olan ülkelerin kur zayıflığının telafi edilmesi 1.2 puanlık pozitif fiyat etkisi sağladı.

Grubun faaliyet kârlılığı 1 milyar 914 milyon Euro olarak gerçekleşirken, cironun yüzde 6.4’ünü oluşturdu. IFRS 15 etkisi hariç tutulduğunda faaliyet karı, 1 milyar 984 milyon Euro (cironun yüzde 6.6’sını) seviyesine ulaşmış olacaktı.

AVTOVAZ hariç otomobil faaliyet kârlılığı, 2017’nin ilk yarısındaki yüzde 4,8’e kıyasla 77 milyon Euro düşerek 1 milyar 215 milyon Euro oldu ve cironun yüzde 4.5’ini oluşturdu. (Yukarıda belirtilen yeniden hesaplama ve IFRS 15 etkisi hariç yüzde 4.7). Gelirlerdeki performans temel olarak faaliyetlerin artışı (80 milyon pozitif etki) ve endüstriyel maliyetlerin azalması (254 milyon Euro pozitif etki) ile açıklanabilir. Bunun aksine, hammadde fiyatlarındaki değişimlerin -192 milyon Euro’luk ve temelde Arjantin Pezosu’nun devalüasyonu nedeniyle para birimlerindeki dalgalı seyrin gelirlere – 347 milyon Euro’luk negatif etkisi oldu. Yerel para birimlerinin dövize karşı devalüasyonunu dengelemek için gelişmekte olan piyasalardaki fiyat artışlarından yararlanılmış ve gelirlerde 184 milyon euro’luk pozitif etki yaratmıştır.

Renault Captur

AVTOVAZ’ın faaliyet kârlılığı, 2017 yılının ilk yarısındaki 3 milyon Euro’ya kıyasla, 105 milyon Euro olarak gerçekleşti. AVTOVAZ’daki başarı, iyileşmekte olan piyasaya sürülen yeni modellerin gösterdiği pozitif etkiden ve maliyetleri düzenleme çabalarından ortaya çıkan tek seferlik etkilerden kaynaklanıyor.

Satış Finansmanı, Grubun faaliyet kârlılığına, 2017 yılının ilk yarısındaki 525 milyon Euro’ya kıyasla, 594 milyon Euro katkıda bulundu. Bu yüzde 13.3’lük artış temel olarak, finansmanda yüksek ticari performans gösteren RCI Banque’ın brüt finansal marjındaki artışa bağlı.

Fransa’da rekabetçilik anlaşmasının (CAP 2020) uygulanmasına bağlı olarak, diğer faaliyet gelir ve giderlerinde yeniden yapılandırmaya gidilmiş, ücretler ve ilgili hükümler nedeniyle (2017’nin ilk yarısındaki -31 milyon Euro’ya kıyasla) – 180 milyon Euro’luk negatif bir etki yaratmıştır.

Grubun faaliyet kârlılığı, 2017’in ilk yarısındaki 1 milyar 789 milyon Euro’ya kıyasla (yüzde -3.1) 1 milyar 734 milyon Euro seviyesine geriledi.

Net finansal gelir ve giderler, 2017 yılının ilk yarısındaki -187 milyon Euro’ya kıyasla -121 milyon Euro’ya ulaştı. (2017 değeri, karşılaştırılabilir muhasebe yöntemiyle yeniden düzenlenmiştir). Bu iyileşme Renault SA, Renault do Brasil ve AVTOVAZ‘ın finansman maliyetlerindeki düşüşle açıklanabilir.

Nissan başta olmak üzere, ortak şirketlerin katkısı 2017’nin ilk yarısındaki 1 milyar 317 milyon Euro’ya kıyasla 814 milyon Euro’ya ulaştı. Nissan‘ın 2017’deki katkısı, malzeme üreticisi Calsonic Kansei‘deki hisselerinin satışından gelen tek seferlik bir kazancı da içeriyordu.

Mevcut ve ertelenmiş vergiler, 2017 yılının ilk yarısı ile karşılaştırıldığında, 95 milyonluk bir azalma ile -387 milyonluk Euro’luk bir gideri temsil ediyor.

Net gelir 2 milyar 40 milyon Euro’ya ulaşarak (-%16.3 ) Grup içindeki payı 1 milyar 952 milyon Euro oldu. (2017 yılının ilk yarısındaki hisse başına düşen 8.85 Euro’ya kıyasla hisse başına 7.24 Euro oldu).

Otomobil operasyonel nakit akışı (AVTOVAZ dahil), 200 milyon Euro’uk işletme sermayesi ihtiyacındaki değişimin olumlu etkisi de hesaba katıldığında, 418 milyonluk pozitif etki yaratmıştır.

30 Haziran 2018 itibariyle toplam stoklar (bağımsız bayiler dahil), 2017 Haziran sonundaki 63 güne kıyasla 62 günlük satışları temsil ediyor.

2018 Öngörüleri

Küresel pazarın yüzde 3 büyümesi (önceki tahmin yüzde 2.5 idi), Avrupa pazarının yüzde 1.5 (önceki öngörü yüzde1’e idi) ve Fransa pazarının (önceki öngörü yüzde 1 idi) yüzde 2 büyümesi bekleniyor.

Uluslararası alanda, Brezilya pazarının yüzde 10 (önceki tahmin yüzde 5 idi) ve Rusya pazarının yüzde 10’un üzerinde (önceki tahmin yaklaşık yüzde 10 idi) büyümesi bekleniyor. Çin’in yüzde 5 (değişmeyerek) ve Hindistan’ın yüzde 8 (önceki tahmin yüzde 6 idi) büyümesi öngörülüyor.

Bu bağlamda Renault Grubu, 2018 hedeflerini şöyle belirledi:

– Grup cirosunu artırmak (sabit kur oranları ve sabit katsayı ile)

– Grup faaliyet kârlılığını yüzde 6’nın üzerinde tutmak

– Otomobil faaliyetlerinden pozitif nakit akışı yaratmak

RENAULT GRUBU KONSOLİDE SONUÇLAR

Milyon Euro
2017 İlk yarı

Rapor Edilen

2017 İlk yarı

Düzeltilmiş

2018 İlk yarı Değişim

(vs Düzeltilmiş)

Grup cirosu 29,537 29,537 29,957 +420
Faaliyet kârı

gelirdeki yüzdesi

1,820           %6.2 1,820           %6.2 1,914         %6,4 +94           +0,2 puan
Diğer faaliyet gelir ve gider kalemleri -31 -31 -180 -149
Faaliyet gelirleri 1,789 1,789 1,734 -55
Net finansal sonuçlar -211 -187 -121 +66
         
Ortak şirketlerin katkısı 1,317 1,317 814 -503
Şirket : NISSAN 1,288 1,288 805 -483
         
Güncel ve ertelenmiş vergiler -479 -482 -387 +95
Net gelir 2,416 2,437 2,040 -397
Net gelir, Grup payı 2,379 2,399 1,952 -447
Otomobil operasyonel nakit akışı +358 +358 +418 +60

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz