Renault Grubu, 2020 ilk yarı finansal sonuçları

0
546
groupe-renault_logo
Sağlık krizi nedeniyle Grup satışları, küresel pazarın %28,3 daralmasıyla birlikte (1,26 milyon adetlik satış ) 2020 yılının ilk yarısında %34,9 düştü .Bu trendin sonucu olarak ilk yarı yılda Grubun cirosu 18,4 milyar Euro (%-34,3) oldu. Sabit döviz kuru ve katsayı ile hesaplansaydı, düşüş % 32,9 seviyesinde gerçekleşecekti. Sağlık krizinin tahmini 1,8 milyar Euro'luk negatif etkisi göz önünde bulundurulduğunda Grup ilk yarıda -1 milyar 203 milyon Euro negatif faaliyet kârı kaydetti. Grubun faaliyet karı tek seferlik giderlerin muhasebe kayıtlarına geçirilmesinin ardından -2 milyar 7 milyon Euro oldu. Net gelir -7 milyar 387 milyon Euro olurken, büyük ölçüde Nissan'ın negatif katkısından (-4 milyar 817 milyon Euro) etkilendi.

Groupe Renault’nun cirosu 2020 yılının ilk yarısında 18 milyar 425 milyon Euro (geçen yılın aynı dönemine göre %-34,3) olarak gerçekleşti. Sabit döviz kuru ve katsayı ile hesaplansaydı Grup cirosu %32,9 düşüş gösterecekti.

AVTOVAZ hariç otomotivin cirosu 15 milyar 757 milyon Euro olarak gerçekleşti ve 2019’un ilk yarısına kıyasla %36,6 düşüş gösterdi. Bu daralmanın esas sebebi, satış hacminde -29,6 puanlık düşüş ve ortaklara yapılan -7,3 puanlık satış oldu. Bu iki etkinin ana nedeni, Covid-19 sağlık kriziydi. Temelde Arjantin pesosu, Brezilya reali ve Türk lirasının değer kaybı, negatif kur etkisine yol açtı.

İki puanlık pozitif fiyat etkisi, başta Clio ve Captur olmak üzere yeni araçlarımızın yeniden konumlandırılması ve Avrupa’daki mevzuat giderlerini ve gelişmekte olan ülkelerdeki devalüasyonları dengeleme çalışmalarından kaynaklandı. ZOE satışlarındaki artışın ürün gamı satışlarındaki artışa 0,4 puanlık olumlu etkisi oldu. “Diğer” etkiler ise önemli ölçüde kısıtlayıcı önlemlerin etkisiyle satış sonrası hizmetlerden gelen katkının düşmesi sonucu -0,8 puan oldu.

Grup, cirosunun %-6,5’ine karşılık gelen -1 milyar 203 milyon negatif faaliyet kârı elde etti. Bu dönemde, Covid-19 sağlık krizinin negatif etkisinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.

AVTOVAZ dışında otomotiv faaliyet kârı 2 milyar 629 milyon Euro düşüşle 1 milyar 648 milyon Euro oldu.

Satış hacmi ve ortaklara yapılan satışların etkisi, 2 milyar 78 milyon Euro’luk negatif etkiye yol açtı. Monozukuri’nin negatif etkisi 40 milyon Euro oldu: büyük ölçüde tesislerin geçici olarak kapatılmasından kaynaklanan sınırlı üretim hacmi nedeniyle, satın alma performansı her zamankinden daha zayıf oldu. Monozukuri kapsamındaki Ar-Ge çalışmalarının etkisi, nakit giderlerde 493 milyon Euro’luk milyon düşüşe karşın 133 milyon Euro oldu. Bunun nedeni, aktifleştirme rasyosunda yaklaşık 6 puanlık düşüş ve Ar-Ge amortismanındaki 126 milyon Euro’luk artış oldu.

Ürün gamı/fiyat/zenginleştirme etkisi, yeni ürünlerin zenginleştirme ve düzenleyici etkisi nedeniyle -203 milyon Euro oldu.

Genel yönetim giderlerindeki 133 milyon Euro’luk iyileşme, büyük ölçüde Grubun 2o22 planı projesi kapsamında maliyetlerini sınırlama çalışmaları ve faaliyetlerdeki düşüşten kaynaklandı. Maliyetlerdeki para birimleri ve hammaddelerin ağırlığı sırasıyla -186 milyon Euro ve -90 milyon Euro oldu.

2019 yılının ilk yarısında 82 milyon Euro olan AVTOVAZ faaliyet kârı, büyük ölçüde ciroda yaşanan %30,1 düşüşünün etkisiyle -2 milyon Euro oldu.

Satış Finansmanı Grubun faaliyet karına 469 milyon Euro’luk katkı yaptı; 15 milyon Euro’luk negatif kur etkisi dahil olmak üzere bu rakam 2019’in ilk yarısında 591 milyon Euro olarak gerçekleşti.

İşletme giderleri rasyosu 7 baz puan artarak RCI Bankasının ve hizmet bölümünün faaliyet düzeyine uyum sağlama kabiliyetini ortaya koydu.

Öte yandan, 2019’un ilk yarısında %0,40 olan toplam risk maliyeti, ortalama performans gösteren varlıkların %0,99’una yükselmiştir. Bu duruma yol açan başlıca etkenler, sağlık krizi nedeniyle ön tedarik hazırlığındaki artış ve karantina politikalarının yeniden sahip olma süreçlerindeki olumsuz etkileri oldu.

Diğer faaliyet gelir ve giderleri -804 milyon Euro oldu (2019’un ilk yarısında -133 milyon avro). Bunlardan bazıları, özellikle satış hacmi varsayımları revize edilen bazı araçlar olmak üzere varlıklarda -455 milyon Euro değer kaybı, Fransa’daki erken emeklilik planıyla ilişkili olmak üzere -166 milyon Euro’luk yeniden yapılandırma gideri ve özellikle Çin’de -153 milyon Euro’luk sermaye kaybı oldu.

Diğer işletme gelir ve giderleri hesaba katıldığında, Grubun 2020 yılı ilk yarı faaliyet karı –2 milyar 7 milyon Euro olarak gerçekleşirken, 2019’in ilk yarısında bu rakam 1 milyar 521 milyon Euro olarak gerçekleşmişti.

2019’un ilk yarısında -184 milyon olan net finansal gelir ve giderler ise 2020 yılının ilk yarısında – 214 milyon Euro oldu. Finansman maliyetindeki düşüşe karşın gerçekleşen bu kötüleşmeye yol açan temel unsur, Daimler’in kâr payı ödemesi yapmaması oldu (2019’da 54 milyon Euro olarak gerçekleşmişti).

İştirak şirketlerinin katkısı -4 milyar 892 milyon Euro olurken, 2019’in ilk yarısında ise bu rakam -35 milyon Euro idi. Bu düşüş büyük ölçüde Nissan’ın varlıklarındaki 4 milyar 796 milyon Euro değer kaybı ve (1 milyar 934 milyon Euro UFRS beyanının yenilenmesi dahil olmak üzere) 4 milyar 290 milyon Euro’luk yeniden yapılandırma giderlerinden kaynaklandı.

2019 yılının ilk yarısında 254 milyon Euro cari dönem vergileri ve ertelenmiş vergiler, 2020 yılının ilk yarısında 273 milyon Euro olarak gerçekleşti. Bu rakam AVTOVAZ vergi kayıpları nedeniyle ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilmesinin durdurulmasından kaynaklanan -268 milyon Euro’yu da içeriyor.

Net gelir -7milyar 386 milyon Euro seviyesine ulaşırken, Grubun buradaki payı -7 milyar 292 milyon Euro oldu. (Hisse başına düşen rakam -26,91 Euro olurken, bu rakam 2019’in ilk yarısında 3,57 Euro seviyesindeydi.)

Otomotiv operasyonel nakit akışı, AVTOVAZ’ın 110 milyon Euro’luk pozitif serbest nakit akışı ve 135 milyon Euro’luk yeniden yapılandırma giderleri göz önünde bulundurularak, -6 milyar 375 milyon Euro oldu. AVTOVAZ ve yeniden yapılandırma maliyetleri hariç olmak üzere, bu durum 22 milyon Euro nakit akışı, 2 milyar 543 milyon Euro yatırım (2019’un ilk yarısına kıyasla 367 milyon Euro düşüş) ve işletme sermayesi gereksiniminin -3 milyar 829 milyon Euro’luk etkisinden kaynaklanmıştır.

30 Haziran 2020 itibariyle, toplam stok, Haziran 2019 sonundaki 630 bin stok seviyesine kıyasla 547 bin aracı temsil ediyor. Bu stok seviyesi, 30 Haziran 2020 itibariyle yüksek siparişin karşılanmasını sağlayacaktır.

30 Haziran 2020 itibariyle Otomotiv faaliyetleri, Fransa Devleti’nin garantisiyle imzalanan 5 milyar Euro’luk kredi tahsis anlaşması dahil olmak üzere 16,8 milyar Euro likidite rezervini içeriyor (30 Mart’ta bu rakam 10,3 milyar Euro olarak gerçekleşmişti).

Groupe_Renault_CEO_su_Loca_de_Meo
Renault CEO’su Loca de Meo

Renault CEO’su Loca de Meo: “Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyor olsak da, bu son olmayacak. Grubun yönetim ekipleri ve çalışanlarıyla birlikte, bu durumu, sabit giderlerimizi azaltmanın ötesine geçecek sıkı bir disiplinle düzeltmeye odaklandık. Geleceğe hazırlanmak, aynı zamanda gelişim stratejimizin oluşturulması anlamına geliyor ve aktif olarak bunun üzerinde çalışıyoruz. Grubun toparlanma potansiyeline inancım tam.”

Renault CEO Yardımcısı Clotilde Delbos: “Şu an etkisi altında olduğumuz sağlık krizi, Grubun ilk yarı sonuçlarını büyük ölçüde etkiledi ve aşmaya çalıştığımız zorluklara yenilerini ekledi. Tüm çalışanlarımızın kararlılığı, bu durumla başa çıkmamızı sağladı. Bu yönde devam eden çalışmalarımız, 2o22 maliyet düşürme planı projesi, likidite rezervlerimiz ve tabii ki yeni CEO’umuzun gelişiyle, performansımızın mümkün olduğunca hızlı bir biçimde toparlanmasını sağlayabileceğimize inanıyorum.”

2020 öngörüleri

Sağlık konusuna ilişkin belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda, Grup, hem Avrupa’da, hem de gelişmekte olan ülkelerde yılın tamamı için bir öngörüde bulunmamaktadır. Bunun yanında Grup, bu yıl maliyetleri 600 milyon Euro azaltma hedefini doğrulamakta olup, bu tutar, 2o22 planı proje maliyet tasarruflarının yüzde 30’unu oluşturmaktadır.

Groupe Renault konsolide sonuçları

Milyon Euro 2019 İlk yarı 2020 ilk yarı

 

Değişim

 

Grup cirosu 28,050 18,425 -34.3%
Faaliyet karı

cirodaki yüzdesi

1,654

% 5.9

-1,203

% -6.5

-2,857

-12.4 pts

Diğer faaliyet gelir ve gider kalemleri -133 -804 -671
Faaliyet gelirleri 1,521 -2,007 -3,528
Net finansal sonuçlar* -184 -214 – 30
       
Ortak şirketlerin katkısı – 35 -4,892 – 4857
Şirket : NISSAN – 21 -4,817 -4,796
       
Güncel ve ertelenmiş vergiler* -254 -273 -19
Net gelir* 1,048 -7,386 -8,434
Net gelir, Grup payı* 970 -7,292 -8,262
Otomotiv operasyonel nakit akışı -716 -6,375 –5,659

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here