Otokar, üçüncü kez BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde yer almaya hak kazandı

0
2640

Otokar, kurumsal sürdürülebilirlik performansını bu yıl da koruyarak Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üçüncü kez yer almaya hak kazandı. Otokar’ın bir yandan istikrarlı büyürken, bir yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere çalıştığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; “Koç Topluluğu’nun paylaştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insana ve topluma yakın, çevreyle dost, evrensel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket ediyoruz. Bunların neticesinde ünite başına sera gazı yayımını yüzde 15 oranında iyileştirmeyi, toplam 151 bin 175 metreküp atık suyu geri kazanmayı ve üretimde ihtiyaç duyduğumuz suyun yüzde 42’sini geri kazanımdan sağlamayı başardık.” dedi.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, üçüncü kez Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazandı. Kasım 2017 – Ekim 2018 döneminde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alacak şirketin sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü çalışmalar, Borsa İstanbul’un belirlediği “Endeks Seçim Kriterleri” kapsamında değerlendirildi. Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlayan Otokar, bu alanda yaptığı çalışmalarla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan 44 şirketten biri oldu.

Otokar‘ın 2016 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin faaliyetlerinin, sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini, yönetsel yaklaşımlarını, performans sonuçlarını ve gelecek perspektifi doğrultusunda, GRI Standartları’nın temel (core) uygulama düzeyi gerekliliklerine uygun olarak hazırlandı.

Otokar’ın Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi prensiplerini benimsediğini ve etkin olarak destek verdiğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar olarak, bir yandan istikrarlı büyümeyi sürdürürken bir yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere çalışıyoruz. Tüm süreçlerimizi hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kavramlarıyla yönetiyoruz. Koç Topluluğu’nun paylaştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insana ve topluma yakın, çevreyle dost, evrensel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket ediyoruz.” dedi.

“Sera gazı yayımını 124 ton azalttık”

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne üçüncü kez dahil olan Otokar’ın yenilikçi, çevreyle dost ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalara gerçekleştirdiklerini belirten Serdar Görgüç şöyle konuştu; “Operasyonel mükemmelliğe dayalı, etik kurallarımız, çevre, insan, gezegenin sürdürülebilirliğine verdiğimiz önem ve kurumsal yönetim ilkelerimiz ile değerlerimizden ödün vermeden, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak üzere çalışmalar yürüttük. Verimlilik projeleri kapsamında enerji tüketimini yıllık 932 GJ, sera gazı yayımını da 124 ton karbondioksite azaltarak ünite başına sera gazı yayımını yüzde 15 oranında iyileştirdik. Toplam 151 bin 175  metreküp atık suyu geri kazanarak üretim süreçlerimizde ihtiyaç duyduğumuz suyun yüzde 42’sini geri kazanımdan sağlamayı başardık.”

Ar-Ge harcamasının ciroya oranı yüzde 5,17’ye yükseldi

Fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan araçların tüketiminden kaynaklanan çevresel etkilerin düşürülmesi için seçenek yakıtlar üzerinde çalışmalar yapan Otokar, geleceğin akıllı şehirlerinde kullanılacak toplu taşıma araçlarının geliştirilmesi için de Avrupa Birliği Eureka Celtic-Plus kapsamında gerçekleştirilen CoMoSeF Projesi kapsamında Akıllı Otobüsü’nü üretti. Son 10 yıldaki Ar-Ge harcamaları 388 milyon TL’ye ulaşan Otokar‘ın 2016 yılı Ar-Ge harcamasının ciroya oranı yüzde 5,17’ye yükseldi. Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklerken, iş sağlığı ve güvenliği alanında sıfır iş kazası hedefine ulaşmak için eğitimlerini aralıksız olarak sürdüren, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla 70 bin 525 kişi x saat; kurum içinde İSG kültürünün gelişmesi amacıyla da 25 bin 156 kişi x saat eğitim düzenledi. Yıl içinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da toplumsal gelişime desteğini sürdürdü.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz