Ford Otosan 2016 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

0
1853

Tüm paydaşları için değer üretme sığasını her geçen yıl artırma hedefiyle sürdürülebilirlik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Ford Otosan, 2016 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Raporda ticari ve finansal performansı ile toplumsal değer yaratma vizyonunu bir bütün olarak ele alan Ford Otosan, yenilikcilik ve dijitalleşme merkezli yaklaşımını, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede katedilen mesafe ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için yürütülen programlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, açıklamasında “Dünyanın ve sektörümüzün içinden geçtiği değişim sürecinde yaşanılan yoğun rekabet ortamında öncü şirket konumumuzu geliştirebiliyor olmamızın temel faktörü, Ar-Ge ve yenilikçiliği bir çalışma kültürü haline getirerek geleceğin ürün ve üretim şartlarını geliştirmeye odaklanmış olmamızdır.” dedi.

Ford Otosan, Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan G4 Raporlama Rehberi İlkeleri doğrultusunda hazırladığı 2016 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu “Sürdürülebilir ve yenilikçi fikirlerle geleceği dönüştürüyoruz” başlığıyla yayımladı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, açıklamasında sosyal, çevresel ve ekonomik çalışma alanlarında küresel ve yerel gündemi takip ederek şirket faaliyetlerini şekillendirdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Dünyanın ve sektörümüzün içinden geçtiği değişim sürecinde yaşanılan yoğun rekabet ortamında öncü şirket konumumuzu geliştirebiliyor olmamızın temel faktörü, Ar-Ge ve yenilikçiliği bir çalışma kültürü haline getirerek geleceğin ürün ve üretim şartlarını geliştirmeye odaklanmış olmamızdır. Özellikle geleceğin akıllı şehirlerinde ihtiyaç duyulacak emniyetli, yakıt verimi ve düşük yayım düzeyi sunan hareketlilik modellerinin geliştirilmesini ve bu teknolojilerin sürdürülebilir biçimde üretilmesini sağlayacak altyapının oluşturulmasını, Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarımızın temel hedefi olarak belirledik. 2016 yılı içinde dijitalleşme faaliyetlerimizin kapsamını üretim faaliyetlerimizden satış ağımıza, tedarikçilerimizden çalışanlarımıza geniş bir yelpazede yürüttük. Dijitalleşme çalışmalarını işimizin her noktasında dikkate alıyor ve geleceğimiz için mutlak bir gereklilik olarak görüyoruz. Üretim süreçlerimizde oluşan çevresel etkilerin azaltılması konusundaki performansımızı 2021 hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bir yandan istihdamda kadın çalışan oranını artırmayı sürdürürken, HeForShe ve Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum çalışmalarıyla, bu konuda farkındalığı artırma yönünde çalışmalara her zaman olduğu gibi bu dönemde de büyük önem verdik. Önümüzdeki dönemde de paydaşları için sürdürülebilir değer üreten, ‘Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi’ olma vizyonumuz kapsamında çalışmalarımıza şevkle devam edeceğiz.”

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün

Ürünler ve üretim süreçlerinde en yüksek verimliliğe ulaşılarak doğal kaynaklar üzerindeki çevresel etki azaltıldı

Ford Otosan, 2016 yılında çevresel etkilerin yönetimi konusundaki gelişim eğilimini sürdürdü. 2015 yılında 6.16 GJ/araç olan üretilen araç başına enerji tüketimi, 2016 yılında 5.86 GJ/araç düzeyine, yayım salınımı 0.60 ton CO2/araçtan 0.58 ton CO2/araç düzeyine, temiz su tüketimi ise 3.15 m3/araçtan 2.98 m3/araç düzeyine indirildi. Yıl boyunca gerçekleştirilen enerji verimliliği projeleri ile 83.094 GJ enerji tasarrufu yapıldı ve 6 bin 781 ton eşdeğeri CO2 azaltımı, 6 bin 639 ton tehlikeli atık geri kazanımı ve 373 bin 100 m3 su geri kazanımı sağlandı.

Yenilikçiliği ve dijitalleşmeyi merkeze alan bir bakışla tüm süreçler yeniden yapılandırılıyor

Stratejileri arasında bulunan yenilikçilik önceliği kapsamında bütün iş süreçlerinde yaratıcılığı zirvede tutarak yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen Ford Otosan, kurum içi girişimciler yaratmaya ve start-up oluşumlarını desteklemeye başladı. Bu kapsamda 2016 yılında şirket bünyesinde bir İnovasyon Komitesi oluşturuldu ve dijital yenilikçilik platformu “Fikirhane” hayata geçirildi. Fikirhane’nin ilk girişimcilik kampı hazırlık etkinliği “Fikirbazlar Buluşuyor” da 2016 yılında gerçekleştirildi. Fikirhane’de paylaşılan 426 fikir ön değerlendirme sürecinden geçtikten sonra sekiz fikir önceliklendirildi. Bu sekiz proje üzerinde proje ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Hedef, Türkiye’de en çok tercih edilen ilk 10 işveren arasında yer almak

Yetenekli ve genç profesyonellerin en çok tercih ettiği şirket olmak için çalışan Ford Otosan, bunun için yetenek yönetim programını geliştirmeye ve çalışanlarına merkezinde insan olan, emniyetli, eşitlikçi, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, yaratıcılığa değer veren, kapsayıcı bir çalışma ortamı sunmaya odaklanıyor. İK çalışmalarını “Sen varsan güç bizim” mottosuyla yürüten Ford Otosan, çalışanlara kendilerini geliştirme ve daha iyi kariyer olanakları sunmaya odaklanıyor. Bu kapsamda 2016 yılında her bir çalışana ortalama 58.5 saat eğitim verildi.

En fazla kadın çalışan istihdam eden otomotiv şirketi

Ford Otosan, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarına ve uygulamalarına yol göstermesi açısından yerel ve uluslararası inisiyatiflere katılarak sundukları ilkeleri benimsiyor. Bu kapsamda 2013’de İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni imzaladı ve HeForShe hareketine dahil oldu. 2016 yılında ise UN Women tarafından geliştirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayarak bu alandaki taahhütlerini geliştirdi. Benimsediği istihdamda pozitif ayrımcılık politikası doğrultusunda, her iki ofis çalışanından ve her dört saha çalışanından birinin kadın olması yönünde bir hedef belirleyen Ford Otosan, 2013 yılı ofis çalışanlarında kadın işe alım oranını yüzde 25 iken bugün bu oranı yüzde 30’a yükseltti. Üretim çalışanlarında ise 2013 yılında kadın çalışan oranı yüzde 7 iken 2016 yılında yüzde 16 oranını yakaladı.

Sürdürülebilirlik öncelikleri BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yeniden ele alındı

Ford Otosan, Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında belirlediği ve 2030 yılına kadar sürecek 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne yönelik şirketlere birçok görev düştüğünün blincinde olarak faaliyetlerinde bu yöne odaklandı ve sürdürülebilirlik yönetimi önceliklendirme sürecine Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni de  dahil etti. Böylelikle Ford Otosan, öncelikli konularının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne hizmet eder bir yapıya kavuşmasını sağladı. Raporda, bu önceliklendirme çalışmasının özetine de yer verildi.

Rapor, paydaş görüşleriyle zenginleştirildi

Ford Otosan, bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Sürdürülebilirlik Raporu’nda paydaşlarından görüşlere de yer verdi. Raporun ilgili bölümlerinde Ford Otosan, raporda iş ortaklığı yaptığı kurumların temsilcilerinin görüşleriyle süreçlerine çok yönlü bir boyut kazandırdı. Görüşlerine yer verilen paydaşlar arasında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği yer alıyor.

Ford Otosan 2016 Sürdürülebilirlik raporunu incelemek için https://www.fordotosan.com.tr/documents/Icerik/surdurulebilirlik/FORD_OTOSAN%20SR_2016%20TR.pdf adresi ziyaret edilebilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz