Ayda bir yayımlanır. Yerel süreli yayındır.
Yıl 18 Sayı 149 Haziran 2016 Fiyatı: 9 TL.
---------------
Yayın Yönetmeni
Publishing Editor
Ahmet Oğuz

Sahibi ve Yazıişleri Müdürü
Editor in Chief
T. Selçuk Oğuz

Yayın Kurulu
Publishing Board
T. Selçuk Oğuz, Ahmet Oğuz,
Lale B. Oğuz
---------------
Yayın Danışmanları
Advisory Board

Endüstri Tasarımı Industrial Design
Yard. Doç. Dr. Cem Alppay

Mekanik Mechanics
Mak. Müh. Ahmet Feyzi Oğuz

Hukuk Law
Av. Kadriye Oğuz

Sağlık Health
Prof. Dr. Burak Beksaç, Diş Hek. Fatih Oğuz

Finans Finance
Filiz Gülay, Emre Erkut, Şehri Bora
---------------
Reklam Müdürü
Advertising Manager
Lale B. Oğuz
---------------
Sanat Yönetmeni
Art Director
Ali Tek
---------------
Fotoğraf Yönetmeni
Director Of Photography
Ahmet Oğuz
---------------
Baskı Printing
Scala Basım Yayım Tanıtım San. Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No:21 Seyrantepe
34418 4.Levent - İstanbul
Tel: (0212) 281 62 00 pbxErk Basın Yayın Ltd.Şti.