Groupe Renault 2020 finansal sonuçları

0
227
groupe-renault
Groupe Renault, 2020 finansal sonuçlarını açıkladı.
Renault Trucks

Groupe Renault, Covid-19’un ağır etkilerine rağmen alınan önlemlerin olumlu sonucu olarak geçtiğimiz yılın ikinci yarısında faaliyet kârlılığı artışı yarattı.

2020’nin ikinci yarısında elde edilen sonuçlar, (Grup faaliyet kârının %3,5 olması ve pozitif otomotiv operasyonel serbest nakit akışı), Grubun toparlanmasının ilk adımını oluşturdu. 2 milyar Euro’luk tasarruf planı hedeflerinin ilk yıldan itibaren (duyurulan %30’a kıyasla) %60’ının gerçekleştirilmesi ve “Renaulution” stratejik planın yeni ticari politikasının uygulanmaya başlanması bu olumlu tablonun elde edilmesinde önemli katkı sağladı.

Bununla birlikte, beklenildiği gibi 2020 Mali Yılı büyük ölçüde Covid-19’un etkisi altında kaldı.

 • 2,95 milyon adet olarak gerçekleşen satışlar, %-21,3 düşüş gösterdi (2. yarıda %-6,8).
 • Grup cirosu 43,5 milyar Euro ile %-21,7 düşüş gösterdi (sabit dolar kuru ile %-18,2). Grup cirosu yılın ikinci yarısında %-8,9 azaldı.
 • Grubun faaliyet kârı -337 milyon Euro (ciro içerisindeki payı %-0,8). Yılın 2. yarısında 866 milyon Euro (ciro içerisindeki payı %3,5).
 • Grubun faaliyet geliri -1,999 milyar Euro (yılın 2. yarısında +8 milyon Euro). Şirketin rekabetçi durumunun iyileştirilmesi için yapılan, yaklaşık bir milyar Euro tutarındaki harcamalar (yapılandırma maliyetleri ve değer kaybı) bu tutara dahil edilmiştir.
 • 2019’da 19 milyon Euro’ya kıyasla -8,046 milyar Euro net gelir (yılın 2. yarısında -660 milyon Euro).
 • Otomotivde ikinci yarıda 1,824 milyar Euro pozitif katkının ardından -4,551 milyar Euro negatif operasyonel serbest nakit akışı gerçekleşti.
 • Groupe Renault, elektrikli araç segmentinde lider olduğu Avrupa’da CAFE hedeflerine ulaştı (binek araçlar ve hafif ticari araçlar).
 • Otomotiv sektörünün tamamını etkileyen elektronik çip arzındaki düşüşten Grup da etkilendi. Grup, bu durumun üretim üzerindeki etkilerini en aza indirmek için her türlü çabayı gösteriyor. Arz kesintisinin 2. çeyrekte pik yapması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında üretim kaybının telafi edileceğinin varsayıldığı son tahminler, yıl boyunca 100 000 araçlık net risk ortaya koyuyor.
 • Renaulution” planına uygun olarak Grup, toparlanmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, planın sunumunda bildirilen 2023 hedeflerini doğruluyor.
Luca_DE_MEO__1_
Groupe Renault CEO’su Luca de Meo

Groupe Renault CEO’su Luca de Meo, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Covid-19 etkisinde geçen ilk yarının ardından Grup, yılın ikinci yarısında performansını önemli ölçüde iyileştirmeyi başardı. Bunda en önemli etken, tüm çalışanların yoğun çabası, sabit giderleri azaltma planımızı başarıyla hızlandırmamız ve fiyatlandırma politikasının iyileştirilmesi oldu. ‘Renaulution’ adlı stratejik planımızda da duyurulduğu üzere önceliğimiz, kârlılık ve nakit yaratmak. Sağlık krizi ve elektronik parça arzında yaşanan kesintiler göz önünde bulundurulduğunda, 2021 zorlu bir yıl olacak. Bu zorluklarla hep birlikte yüzleşirken, geçtiğimiz yaz aylarından bu yana sağladığımız toparlanmanın ivmesini korumaya çalışacağız.

Grup cirosu 43 milyar 474 milyon Euro olarak gerçekleşti (%-21,7). Sabit döviz kurunda bu düşüş %-18,2 olacaktı.

AVTOVAZ cirosu hariç olmak üzere otomotiv cirosu %-23,0 daralmayla 37 milyar 736 milyon Euro oldu.

-19,2 puan olarak gerçekleşen hacim etkisi, öncelikli olarak sağlık krizinden ve daha düşük oranda kârlılığı hacmin önüne koyan grubun ticari politikasından kaynaklandı.

Ortaklara yapılan satışlar da sağlık krizinden ve Nissan Rogue üretiminin durdurulmasından etkilenerek -5,1 puan düştü.

Arjantin pesosu, Brezilya reali ve Türk lirasındaki değer kaybının yanı sıra belirli ölçüde Rus rublesi, -2,8 puanlık negatif döviz kuru etkisine yol açtı.

Daha kararlı bir fiyat politikası ve devalüasyonları azaltmaya yönelik önlemler, 3,9 puan artış gösteren fiyat etkisi sağladı.

ZOE satışlarındaki artış, ürün gamına 1,1 puanlık bir katkı sağladı.

Diğer” etkiler ise, büyük ölçüde yılın ilk yarısındaki kısıtlama önlemleri nedeniyle yedek parça faaliyetlerinin katkısının düşük olması sonucu -1 puan oldu.

Yılın 2. yarısında gerçekleşen gözle görülür artış (cironun %3,5) ile -337 milyon Euro olarak gerçekleşen Grup faaliyet kârı, cironun %-0,8’ini oluşturdu (2019’da %4,8).

AVTOVAZ dışında otomotiv faaliyet kârı -2 milyar 734 milyon Euro düşüşle -1 milyar 450 milyon Euro olarak gerçekleşti ve 2019’daki %+2,6’ya kıyasla cironun %-3,8’ini oluşturdu. İkinci yarıda ise 198 milyon Euro ile pozitif gerçekleşti (cironun %0,9’u).

Bu değişimi şöyle açıklamak mümkün:

 • Hacim etkisi, ortaklara yapılan satışlar dahil olmak üzere -2,556 milyar Euro negatif etki yarattı.
 • Ürün gamı/fiyat/zenginleştirme etkisi, yeni ürünlerin zenginleştirme ve düzenleyici etkisine karşın +172 milyon Euro artış gösterdi.
 • Değer kaybı ve amortisman artışının -479 milyon Euro negatif etkisi ile Ar-Ge aktifleştirme oranının daha düşük olması hesaba katıldığında, Monozukuri etkisi +36 milyon Euro arttı.
 • Kıymetli metallerin fiyatının artmasıyla, hammadde giderleri -131 milyon Euro oldu.
 • Yılın 1. yarısında faaliyetlerin düşmesinin yanı sıra, şirketin “2022” planı kapsamında giderlerini kısıtlama çabası, genel yönetim giderlerinde +172 milyon Euro iyileşme sağladı.
 • Türk lirasının üretim giderleri üzerindeki olumlu etkisine karşın para birimleri, ana para birimlerimizdeki değer kaybı sonucu -428 milyon Euro negatif etkiye maruz kaldı.

2019’da 155 milyon Euro olan AVTOVAZ faaliyet kârının katkısı, 141 milyon Euro ile AVTOVAZ’ın Covid-19 ortamındaki esnekliğini ortaya koydu.

Satış Finansmanı, 2019 yılında Grubun faaliyet kârına 1,223 milyar Euro katkı sağlarken, 2020’de bu katkı 1,007 milyar Euro oldu. Bu düşüşün nedeni, yeni finansmanın %-17 düşmesi ve risk maliyetinin ortalama performans gösteren varlıkların geçen yıl %0,42’sini oluştururken bu yıl %0,75’ini oluşturmasından kaynaklanan faaliyetlerdeki azalma oldu.

2020 yılında Mobilite Hizmetleri’nin Grubun faaliyet kârına katkısı -35 milyon Euro oldu.

Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri, yeniden yapılandırma giderleri ve değer kaybının önemli ölçüde daha yüksek olması nedeniyle (2019’da -557 milyon avro) -1,662 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Grubun faaliyet geliri, rekabetçiliğin artırılmasından kaynaklanan giderlerdeki ciddi artış hesaba katıldığında, 2019’da 2,105 milyar Euro olurken, 2020’de -1,999 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Net finansal gelir ve giderler, ortalama borçluluk düzeyinin daha yüksek olması nedeniyle, 2019’da -442 milyon Euro olurken, 2020’de -482 milyon Euro olarak gerçekleşti.

İştirak şirketlerinin katkısı, 2019’da -190 milyon Euro olurken, 2020’de -5,145 milyar Euro olarak gerçekleşti. Nissan -4,970 milyar Euro ile negatif katkı sağlarken, diğer iştirak şirketlerinin katkısı -175 milyon Euro oldu.

2019 yılında -1,454 milyar Euroolan güncel vergiler ve ertelenmiş vergiler, 2020 yılında -420 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Net gelir -8,046 milyar Euro seviyesinde gerçekleşirken, net gelirde Grubun payı toplam -8,008 milyar Euro oldu (hisse başına düşen rakam 2019’da 0,52 Euro olurken, 2020’de bu değer -29,51 Euro seviyesinde gerçekleşti).

AVTOVAZ dahil olmak üzere otomotiv operasyonel serbest nakit akışı -4,551 milyar Euro ile negatif oldu. Burada faaliyet kârındaki düşüşün yanı sıra, işletme sermayesi gereksinimlerindeki değişim ve Avrupa Merkez Bankası kararlarının ardından RCI’dan kâr payı alınmaması etkili oldu. Tek başına yılın ikinci yarısında serbest nakit akışı, yılın ilk yarısındaki değişim dengelenmeden yatırım yönetimi ve işletme sermayesi gereksinimlerindeki değişim sonucu +1,824 milyar Euro artış gösterdi.

Otomotiv net nakit durumu, 31 Aralık 2019’da 1,734 milyar Euro ile pozitif olurken, 31 Aralık 2020’de -3,579 milyar Euro ile negatif olarak gerçekleşti.

31 Aralık 2020 itibariyle Otomotiv faaliyetleri +16,4 milyar Euro likidite rezervi içerdi.

31 Aralık 2020 itibariyle toplam stok (bağımsız satıcılar dahil) 100.000 adetten (%-19) fazla düşüş göstererek 486,000 araç oldu. 2019 Aralık ayı sonunda 68 satış günü olan bu rakam, 2020 Aralık ayı sonunda 61 satış günü olarak gerçekleşti.

Yönetim kurulu, 23 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek Hissedarlar Yıllık Genel Kurul Toplantısında 2020 için temettü ödemesi yapılmamasını teklif edecek.

Genel görünüm

Groupe Renault, “Renaulution” stratejik planında belirtilen 2023 hedeflerini doğruladı:

 • 2023 yılına kadar Grubun faaliyet kârının %3 artırılması,
 • Kümülatif otomotiv operasyonel serbest nakit akışının (2021-23) yaklaşık 3 milyar Euro düzeyine getirilmesi,
 • Yatırımların (Ar-Ge ve sermaye giderleri), cironun yaklaşık %8’ine getirilmesi.
groupe-renault-Tablo

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz