Renault Grubu, “Renaulution” planının ilerisinde

0
177
RENAULT_GROUP
Renault Grubu, 2021’in ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

Grubun sabit giderlerinin 2 milyar Euro azaltılmasına yönelik programın bir yıl öncesinde ulaşma hedefinde: amaçlanan rakamın 1,8 milyar Euro’luk kısmına şimdiden ulaşıldı. Hedeflenen gider azaltma tutarın da 0,6 milyar Euro’luk kısmı bu yılın ilk yarısında gerçekleşti.

Güçlü pozitif net fiyat etkisi (AVTOVAZ hariç otomotiv cirosunda +8,7 puanlık artış) “Renaulution” kapsamında yeni ticari politikanın uygulanmasını yansıtıyor.

2020’nin ilk yarısında %-6,5 olan grup faaliyet kârı, 2021’in ilk yarısında %2,8 olarak gerçekleşti.

Pandemi ve bileşen krizine karşın, otomotivin (AVTOVAZ dahil) faaliyet kârı, 2020’nin ilk yarısına kıyasla 1,7 milyar Euro’dan fazla artış gösterdi.

Renault Grubu’nun küresel satışları 2021’in ilk yarısında 2020’nin aynı dönemine göre %18,7 oranında artmasına rağmen, 2019’un ilk yarısı ile kıyaslandığında %-24,2 oranında geriledi.

Grubun cirosu %26,8 artarak 23,4 milyar Euro’ya yükseldi.

Net sonuç ise 368 milyon Euro ile pozitif.

Otomotiv operasyonel serbest nakit akışı kritik noktasına yakın bir konuma ulaştı (-70 milyon Euro).

Otomotiv net borç tutarı 0,8 milyar Euro azalırken, otomotiv likidite durumu 30 Haziran 2021 itibariyle 16,7 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Talepteki belirsizliklere, yıl boyunca yaklaşık 200 bin adetlik üretim kaybına yol açabilecek parça krizinin devam eden olumsuz etkilerine ve artan hammadde fiyatlarına rağmen, Renault Grubu ilk yarıdakine benzer bir yıllık faaliyet kârı oranı elde etmeyi amaçlıyor.

Grup amacının 2040 yılına kadar çevresel politikalara paralel olarak, Avrupa’da karbon nötrlüğüne ve 2021’de belirlenen CAFE hedefine ulaşma olduğunu teyit etmektedir.

Renault Grubu CEO’su Luca de Meo: “Kârlılık odaklı Renaulution strateji planımızın meyveleri olan bu sonuçlar, hazırlık aşamasındaki yeni araçların gelmesiyle birlikte hızlanması beklenen geri dönüşümüzün başlangıcını oluşturuyor. Bu sonuçlara ulaşmamızı sağlayan azimli çalışmaları için tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Renault Grubu CFO’su Clotilde Delbos: “Özellikle bu yarıda serbest nakit akışında başa baş noktasına yeniden yaklaşarak, ana finansal göstergelerimizi iyileştirme konusunda önemli bir adım attık. Güçlü likidite pozisyonumuz, toparlanma hedefimizi rahat bir şekilde takip etmemize olanak tanıyor.”

Renault Grubu’nun 2021 ilk yarı cirosu, 2020’nin ilk yarısına kıyasla %26,8 artışla 23 milyar 357 milyon Euro’ya ulaştı. Sabit döviz kuru ve koşullarında grup cirosunda %31,8 artış sağlanacaktı.

AVTOVAZ dışında otomotiv cirosu 20 milyar 339 milyon Euro ile 2020’nin ilk yarısına kıyasla %29,3 artış gösterdi. Otomotiv piyasasındaki toparlanmanın katkısı +23,7 puan oldu. Kârlı iş hacimleri üzerinde yoğunlaşan yeni ticari politikanın uygulanması, 8,7 puanlık pozitif net fiyat etkisi ve -8,7 puan negatif “hacim performansı” sağladı.

Temelde Arjantin Pesosu, Rus Rublesi, Türk Lirası ve Brezilya Reali’nin değer kaybı, -3,9 olmak üzere negatif kur etkisine yol açtı. Markanın C segmentindeki geri dönüşünü simgeleyen Arkana’nın başarılı lansmanı ve hafif ticari araçların performansı, + 2,9 puan ile pozitif bir ürün karması etkisi sağladı.

+ 6,8 puan ile pozitif bir etki yaratan “diğer” etkenler ise, parça ve aksesuarların katkısından sağlanan artıştan ve 2020’nin ilk yarısındaki kısıtlama önlemlerinden önemli ölçüde etkilenen ağ faaliyetlerindeki toparlanmadan kaynaklandı.

Grup, 2020’nin ilk yarısındaki -1 milyar 203 milyon Euro faaliyet kârına kıyasla, cironun % 2,8’ini oluşturan 654 milyon Euro pozitif faaliyet kârı elde etti.

AVTOVAZ dışında otomotiv faaliyet kârı 1,6 milyar Euro artışla -41 milyon Euro oldu.  Hacimli ve ortaklara satışlar, 487  milyon Euro pozitif etki sağladı.  Avrupa’daki yeni ticari politikanın etkisiyle ve öncelikli olarak döviz kuru etkisini karşılamak için gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat artışları nedeniyle, ürün karması/fiyat/zenginleştirme etkisi 599 milyon Euro ile pozitif oldu.

Büyük ölçüde satın alma performansı (219 milyon Euro) sayesinde, 143 milyon Euro ile pozitif bir “üretkenlik” etkisi (satın alma, garanti, Ar-Ge, üretim ve lojistik, G&A) elde edildi.

Para birimleri ve hammadde fiyatlarının ağırlığı sırasıyla -70milyon Euro ve -76 milyon Euro oldu.

Diğer” etkenler, büyük ölçüde bayilerin faaliyetleri ve satış sonrası faaliyetlerdeki toparlanmanın etkisiyle +454 milyon Euro olarak gerçekleşti.

AVTOVAZ’ın faaliyet kârı ise 2020’nin ilk yarısına kıyasla hacim ve fiyatlardaki artışı yansıtarak 118 milyon Euro artışla 120 milyon Euro oldu.

Satış Finansmanı, 2020 yılının ilk yarısında grubun faaliyet kârına 469 milyon Euro katkı sağlarken, 2021’de bu katkı 593 milyon avro oldu. Bu artış, temelde maliyet riskindeki iyileştirmeden kaynaklandı. Toplam risk maliyeti, 2020’nin ilk yarısında ortalama performans gösteren varlıkların %0,99’u kadar olurken, 2021’in ilk yarısında %0,16 olarak gerçekleşerek, normal piyasa koşullarına geri dönüşü ve 2021 Haziran ayının sonunda tedarik koşullarındaki iyiye gidişatı yansıttı.

2020 yılının ilk yarısında ortalama performans gösteren varlıkların %1,29’unu oluşturan faaliyet giderleri, 2021’in ilk yarısında bu varlıkların %1,35’ini oluşturdu. Bu artışın nedeni, araç stoklarının optimize edilmesiyle bağlantılı olarak ortalama performans gösteren ağ varlıklarındaki sert düşüş olarak görülmektedir. 

Diğer faaliyet gelir ve giderleri ise, büyük ölçüde yeniden yapılandırma giderlerinin karşılıkları olmak üzere -83 milyon Euro olarak gerçekleşti (2020’nin ilk yarısında -804 milyon Euro).

Diğer işletme gelir ve giderleri hesaba katıldığında, grubun 2020’nin ilk yarısında -2 milyar 7 milyon Euro olan işletme geliri, 571 milyon Euro olarak gerçekleşti.

2020’nin ilk yarısında -214 milyon avro olan net finansal gelir ve giderler, -163 milyon Euro oldu.

2020’nin ilk yarısında, -4 milyar 892 milyon Euro olan bağlı şirketlerin katkısı, 160 milyon Euro oldu. Nissan’ın 2020 yılının ilk yarısında yaptığı katkının, değer kaybı ve yeniden yapılandırma giderleri ile -4 milyar 290 milyon Euro olduğu göz önünde bulundurulmalıdır (-1 milyar 934 milyon avro IFRS beyanı yenilenmesi dahil).

Sabit koşullar ve döviz kurunda konsolide hasılat değişimini analiz etmek için Renault Grubu, önceki yılın ortalama yıllık döviz kurunu uygulayıp koşullarda yıl içinde meydana gelen önemli değişiklikleri hariç tutarak geçerli yılın hasılatını yeniden hesaplar.

2020 yılının ilk yarısında -273 milyon Euro olan cari ve ertelenmiş vergiler, -200 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Net gelir 368 milyon Euro olurken, net gelir ve grup hissesi toplamı 354 milyon Euro oldu (2020’un ilk yarısında getiri hisse başına -26,91 Euro olurken, 2020’nin ilk yarısında hisse başına 1,30 Euro oldu).

-302 milyon Euro yeniden yapılandırma gideri, AVTOVAZ için 294 milyon Euro pozitif serbest nakit akışı ve işletme sermayesi gereksinimindeki – 70 milyon Euro değişimin negatif etkisiyle, otomotiv operasyonel serbest nakit akışı negatif gerçekleşerek – 410 milyon Euro oldu. AVTOVAZ hariç olmak üzere nakit akışı ve yeniden yapılandırma giderleri, 1,8 milyar Euro olarak gerçekleşti (2020’nin ilk yarısında 22 milyon Euro). Yatırımlar 2021’in ilk yarısında 1,5 milyar Euro olurken, bu rakam 2020’nin ilk yarısında 2,5 milyar Euro olmuştu.

2020 Haziran sonunda 547.000 olan toplam stok miktarı (bağımsız bayiler dahil), 30 Haziran 2021 itibariyle 427.000 araç oldu.

30 Haziran 2021 itibariyle likidite rezervleri, otomotiv faaliyetlerinin 16,7 milyar Euro’luk kısmını oluşturdu. Otomotiv net borcu, 2020’nin ilk yarısına kıyasla -0,8 milyar Euro düşüş göstererek, 30 Haziran 2021 itibariyle 2,7 milyar Euro olarak gerçekleşti.

2021 Görünümü

Talepteki belirsizliklere, yıl genelinde yaklaşık 200 bin adet üretim kaybına yol açabilecek, devam eden bileşen krizinin olumsuz etkilerine ve artan hammadde fiyatlarına karşın, Renault Grubu ilk yarıdakine benzer bir yıllık faaliyet kârı oranı elde etmeyi amaçlıyor.

renaultgrubu-konsolide

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here