AB’de trafiğe kaydolan ticari taşıt sayısı arttı

1
500
Kasım 2018’de Avrupa Birliği’nin ticari taşıtlara olan talebi (+ yüzde 2.7), ekim ayına göre biraz daha yavaş olsa da artmaya devam etti.

Kasım 2018’de Avrupa Birliği’nin ticari taşıtlara olan talebi (+ yüzde 2.7), ekim ayına göre biraz daha yavaş olsa da artmaya devam etti.

Kasım 2018’de Avrupa Birliği’nde trafiğe kaydolan yeni ticari taşıtlar

Toplam yeni ticari taşıtlar

Kasım 2018’de Avrupa Birliği’nin ticari taşıtlara olan talebi (+ yüzde 2.7), ekim ayına göre biraz daha yavaş olsa da artmaya devam etti. Bu büyüme daha çok van sınıfının desteğiyle gerçekleşirken, trafiğe kaydolan yeni kamyon ve otobüslerin sayısı değişiklik göstermedi. En büyük artış Birleşik Krallık’ta (+ yüzde 6.8) gerçekleşirken onu Almanya (+ yüzde 6.6) ve Fransa (+ yüzde 3.0) izledi. Buna karşılık talep, kasım ayında İspanya’da (yüzde 5.9) ve İtalya’da (yüzde 7.2) azaldı.

2018’in ilk 11 ayında, 2017 ile kıyaslandığında, yüzde 3.8’lik artışla Avrupa Birliği’nde yaklaşık 2.3 milyon yeni ticari taşıt trafiğe kaydoldu. Trafiğe kaydolan taşıt sayısı İtalya’da (- yüzde 2.8) ve Birleşik Krallik’ta (- yüzde 1.3) düşerken, İspanya (+ yüzde 6.5), Almanya (+ yüzde 5.5) ve Fransa (+ yüzde 5.2) pazarları iyi performans gösterdi.

Avrupa Birliği’nde trafiğe kaydolan toplam yeni ticari taşıtlar

3.5 tona kadar yeni hafif ticari taşıtlar

Kasım 2018’de Avrupa Birliği’nde trafiğe kaydolan hafif ticari taşıt sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 3.2 arttı. En büyük beş pazara bakıldığında İspanya’da (- yüzde 3.3) ve İtalya’da (- yüzde 7.7) talep düşerken, Birleşik Krallık’ta (+ yüzde 9.6), Almanya’da  (+ yüzde 6.2) ve Fransa’da  (+ yüzde 3.1) trafiğe kaydolan vanların sayısı artış gösterdi.

2018’in ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3.7’lik artışla Avrupa Birliği’nde yaklaşık 1.9 milyon yeni hafif ticari taşıt trafiğe kaydoldu. İspanya  (+ yüzde 7.6), Almanya (+ yüzde 6.2) ve Fransa (+ yüzde 4.8) pozitif sonuçlar sergilerken, Birleşik Krallık (- yüzde 0.7) ve İtalya’da (- yüzde 5.0) hafif ticari taşıtlara olan talep azaldı.

Avrupa Birliği’nde trafiğe kaydolan yeni hafif ticari taşıtlar

16 ton ve üzeri ağır ticari taşıtlar

Kasım 2018’de Avrupa Birliği’nde trafiğe kaydolan yeni ağır kamyon sayısı (- yüzde 0.5) hafif bir düşüş gösterdi. Talep İspanya (- yüzde 22.7) ve İtalya’da (- yüzde 13.7) belirgin bir şekilde azalırken Almanya (yüzde 8.9) ve Fransa (yüzde 6.8) pazarlarında arttı.

Yılın ilk 11 ayında, AB’nin ağır kamyon talebi ivmesini kaybetmedi ve 290 bin 988 adet yeni taşıt trafiğe kaydoldu. Birleşik Krallık (- yüzde 6.2) ve İspanya’da (- yüzde 2.5) bu dönemde trafiğe kaydolan taşıt sayısı azalırken, Fransa (+ yüzde 9.9), İtalya (+ yüzde 6.1) ve Almanya (+ yüzde 4.3) AB’deki büyümeye olumlu katkıda bulundu.

Avrupa Birliği’nde trafiğe kaydolan yeni ağır ticari taşıtlar

3.5 ton üzeri yeni orta ve ağır ticari taşıtlar

Kasım 2018’de trafiğe kaydolan yeni kamyon sayısı (+ yüzde 0.2), Kasım 2017 ile kıyaslandığında aynı kaldı. AB’nin beş büyük pazara farklı eğilimler gösterdi.  İspanya (- yüzde 20.1), İtalya (- yüzde 9.5) ve Birleşik Krallık’ta (- yüzde 3.5) pazar belirgin bir şekilde küçülürken Almanya (+ yüzde 8.2) ve Fransa’da (+ yüzde 5.5) kamyonlara olan talep arttı.  

Yılın ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4.7 artışla Avrupa Birliği çapında 357 bin 270 adet yeni kamyon trafiğe kaydoldu. Fransa (+ yüzde 8.8), İtalya (+ yüzde 8.1) ve Almanya (+ yüzde 3.9) sağlam bir büyüme sergilerken, Birleşik Krallık (- yüzde 4.1) ve İspanya (- yüzde 0.7) 2017’ye göre daha kötü bir performans gösterdi.

Avrupa Birliği’nde trafiğe kaydolan yeni orta ve ağır ticari taşıtlar

3.5 ton üzeri yeni orta ve ağır kentiçi ve seyahat otobüsleri

Kasım 2018’de kentiçi ve seyahat otobüsü sınıfındaki sonuçlar hafif bir artış gösterdi (+ yüzde 0.5). Orta Avrupa pazarlarındaki mükemmel performans (+ yüzde 71.1) bölgenin toplam sonuçlarına çok önemli bir katkıda bulundu. Bunun zıttı olarak İtalya (+ yüzde 54.7) haricinde tüm önemli AB pazarlarında kasım ayında önemli düşüşler kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, Avrupa Birliği’nin yeni kentiçi ve seyahat otübüslerine olan talebi yüzde 2.8 oranında arttı.  Büyüme, Birleşik Krallık (- yüzde 10.6), İspanya (- yüzde 4.7) ve Almanya (- yüzde 0.9) pazarlarındaki düşüşe karşın İtalya (+ yüzde 39.9) pazarındaki önemli artış sayesinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği’nde trafiğe kaydolan yeni orta ve ağır kentiçi ve seyahat otobüsleri

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here